Artikler
oktober 12, 2018

Skift fra flydende til fast gødning

Af: Erik Kjærgaard Christensen, journalist

Ved at skifte fra flydende til fast gødning i korn, raps og frøgræs aflastes marksprøjten på Halsted Kloster. Det gør det muligt at optimere på både mandskabs- og maskinsiden og på kvælstofudnyttelsen.


Skift fra flydende til fast gødning

Halsted Kloster er gået over til at bruge fast gødning til korn, raps og frøgræs. Derfor har det lollandske gods også investeret i en ny Bredal gødningsspreder.

- Vores gødningsspreder har sektionskontrol, så den automatisk lukker af i foragre og kiler, hvorved vi undgår overgødskning. Det falder fint i tråd med mit ønske om, at vi skal være medspillere på miljøsiden, siger daglig leder på godset, Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs.

Mulighed for optimering

- Ved af skifte fra flydende til fast gødning i korn, raps og frøgræs, undgås det, at marksprøjten skal anvendes til både sprøjteopgaver og gødskning på én gang i pressede perioder. Den her løsning gør det således muligt at optimere på både mandskabs- og maskinsiden, supplerer ekstern rådgiver på godset, Henrik Severin, AGROCOM.DK.

- Vi har valgt at bruge fast gødning fra Yara. Det skyldes, at Yara gødninger er af høj kvalitet. Det er påkrævet for at sikre en ensartet tildeling i hele spredebredden på 36 meter, forklarer han.

Brug af fast gødning kontra flydende gødning

Ud over maskinfordelene er der også andre fordele ved at bruge fast gødning frem for flydende gødning. Især når det drejer sig om sengødskning, som man gerne vil udføre i forbindelse med gradueret tildeling og proteingødskning.

Risiko for svidning

Der er risiko for at svide de vigtige faneblade ved at gødske med flydende gødning. Man kan minimere risikoen ved at sprede den flydende gødning på tørre planter, helst i overskyet vejr, ikke for varmt og ikke på morgenfrost og planterne må generelt ikke være stressede. Ved brug af fast gødning er der færre hensyn at tage ved udbringningen. Det giver flere effektive timer til at udbringe gødningen, og gør derved planlægningen nemmere.

Langsom virkning

I forbindelse med proteingødskning er det en klar fordel at kunne trække den sidste tildeling af kvælstof så længe som muligt, for at kunne ramme behovet så præcist som muligt. Ved flydende gødning sker omdannelsen til nitrat langsomt og skal derfor tildeles før fast gødning for at være sikker på, at kvælstoffet er plantetilgængeligt, på det tidspunkt planterne har brug for det. 

Behovet for kvælstof er derfor nemmere at ramme præcist ved brug af fast gødning.

Fordele ved fast kvælstofgødning:

Fordampning og kvælstofudnyttelse

Ved omdannelsen til plantetilgængeligt kvælstof er der risiko for ammoniakfordampning. Dette kan være medvirkende til en mindre kvælstofeffektivitet. I Vækstaktuelt nr. 1 2018 er der gennemgået forsøg, som viser, at proteinindholdet og udbytte er mindre ved brug af flydende gødning i forhold til fast gødning ved proteingødskning. Dette på trods af, at den flydende gødning var tilsat ureaseinhibitor, som er med til at nedsætte fordampningen.