Artikler
april 05, 2019

YaraBela SELEN

Af: Kristian Nielsen

Brug af en selenholdig gødning som YaraBela SELEN er en nem om omkostningseffektiv måde at forbedre kvaliteten af afgræsningsgræs og slætgræs. For få kr. pr. ko pr. dag kan du med YaraBela SELEN sikre at slætgræssets indhold af SELEN er på et niveau hvor man er sikret dyrenes behov i græsset.


Når græsset indeholder en tilpas mængde selen, er man sikker på, at dyrene får en god mængde selen, selvom de skulle sortere i foderet. Der skal naturligvis tages hensyn til den samlede selenmængde i foderrationen og justeres med mineralblandingen så køerne får den rigtige dosering. Du kan læse mere om vigtighed af selen i artiklen i bunden af siden.

Forbedret svovlindhold

YaraBela SELEN er blevet opdateret med et højere svovlindhold så, græssets behov bedre tilgodeses. Indholdet er nu 24 % kvælstof og 7,2 % svovl, hvilket giver en tilpas mængde svovl til græsset når YaraBela SELEN bruges sammen med husdyrgødning i kløvergræsmarkerne. Svovl bør tilføres i en mængde svarende til ca. 20 % af kvælstofmængden og man skal huske at den kvælstofmængde kløveren fikserer også skal tælles med. Du kan se vores forslag til en gødningsstrategi til kløvergræs til slæt nederst på siden.

Dyr på græs

Når køer og kvier går på græs er det svært at vide om dyrene får nok selen via sliksten. Her er det meget nemt at sikre en god forsyning med YaraBela SELEN. Alle dyrene får letoptageligt organisk selen ind med græsset uanset om de bruger sliksten eller ej.