Gødningsforslag til slætgræs

Ved gødskning af slætgræs er der rigtigt mange faktorer, der spiller ind. Vigtigst er det at tage hensyn til kløverandelen, udbyttepotentialet og de mængder af husdyrgødning, der skal bruges.

Kvælstof

Mængden af kvælstof og fordelingen til de forskellige slæt afhænger i høj grad af hvor meget kløver ,der er i marken. Mest kvælstof gives til første slæt og mængden reduceres til de følgende slæt i forhold til den forventede vækst af græsset. I viste gødningsforslag er der regnet med en moderat kløvermængde og fire slæt.

Fosfor og kalium

Behovet for fosfor og kalium dækkes i vid udstrækning af den anvendte husdyrgødning. I nogle tilfælde slår dog ikke til, fx på sandjord hvor kalium udvaskes, hvor gyllemængderne er små eller der er lave jordbundstal.  Der kan suppleres med YaraMila NPK eller NK med selen.

Svovl

Svovl er meget vigtig for udbyttet og skal tildeles i mængder, der passer til kvælstofmængden. Der bør tilføres ca. 20 % af kvælstofmængden og man skal huske at den kvælstofmængde kløveren fikserer også skal tælles med. Forsures gyllen med svovlsyre helt eller delvist vil en stor del af svovlbehovet blive dækket ad denne vej.

Selen

Selen er ikke essentielt for græsset, men er et vigtigt mineral for alle dyr. Ved at bruge YaraBela SELEN opnår du et tilpas indhold af selen i græsset. Dermed kan sundheden i besætningen øges og/eller der kan spares på indkøbte mineraler.

Gødningsforslag til Slætgræs

Slætgræs.PNG