Artikler
november 18, 2023

Tjek din rapsmarks vækst fra luften

Af: Jens Bach Andersen

Vi har tidligere skrevet om, hvordan du kan følge din rapsmarks kvælstofoptag gennem efteråret i Atfarm. Vi har været udfordret af manglende satellitbilleder, da der har været langt mellem dagene med klart vejr, men flere steder er der gode billeder fra begyndelsen af november, og stort set hele landet har billeder fra 16. oktober.


Nu er tiden kommet, hvor vi kan begynde at kigge billeder igennem og finde det endelige kvælstofoptag med henblik på at korrigere forårets tildeling. Metoden er gengivet i det nedenstående:

Først indtegnes eller overføres alle de relevante marker til Atfarm. Det kunne fx være alle bedriftens rapsmarker. Når man herefter går ind på den enkelte mark, finder man N-optagelses-kortet som et nyt lag i kortvælgeren - lige under ”optimeret kort” (det der bruges til gradueret gødskning). I bunden af skærmen vil man se alle de nyeste tilgængelige satellitfotos. Hvis man har brug for at gå tilbage i tiden, kan der nemt spoles i billederne.  

Når man skal korrigere sin gødningsplan for vinterraps ved hjælp af det målte kvælstofoptag, skal man være påpasselig med at få valgt de rigtige satellitfotos. Det er kvælstofoptaget i efteråret inden rapsen går i ”vinterhi”, som man kan bruge til justering af den tildelte mængde kvælstof i foråret. Endvidere skal man være sikker på, at rapsen ikke er begyndt at gå af vækst pga. frost.

Forårstildelingen kan korrigeres efter formlen:

(Målt optag – 40 kg N/ha) / 2

Viser Atfarm eksempelvis et kvælstofoptag på 85 kg N i november, vil den planlagte kvælstoftildeling i foråret kunne reduceres med: (85 kg N/ha – 40 kg N/ha) / 2, svarende til 22,5 kg N/ha. Havde man eksempelvis planlagt 180 kg N/ha i foråret, kan det altså reduceres til 157,5 kg/ ha i dette eksempel.

 

Valg af billede

Det er optimalt, hvis man har flere billeder at vælge imellem, da der kan være lidt variation og usikkerhed i det målte kvælstofoptag afhængig rapsens tilstand, den dag billedet blev taget. Desuden giver flere billeder mulighed for at følge kvælstofoptaget over tid, og dermed kan man nemmere finde det tidspunkt i efteråret, hvor rapsen stoppede med at optage kvælstof. I sent såede marker skal man ofte et stykke ind i november, før det tidspunkt indtræffer.

Nedfor er vist billeder af en mark, der er sået 3. september. Billederne er taget hhv. 16. oktober og 3. november, og i den periode går marken fra 23 til 58 kg N optaget pr. ha, og det er meget sandsynligt, at den vil fortsætte med at optage kvælstof langt ind i november, hvis vejret forbliver mildt.

Sådan en mark, skal altså følges helt frem til vinteren indtræffer for at finde det rigtige kvælstofoptag at korrigere forårstildeling ud fra.   

Figur 1: Kvælstofoptag i sent sået rapsmark hhv. 16. oktober og 3. november. Den har optaget 35 kg N/ha i perioden og vil formodentlig fortsætte optaget et godt stykke ind i november.