Artikler
september 27, 2023

Følg allerede nu kvælstofoptaget i din rapsmark i Atfarm

I Atfarm kan du følge kvælstofoptaget i rapsmarken, som senere kan bruges til justering af den optimale kvælstoftildeling i foråret.


Med funktionen N-optag i Atfarm er det muligt at følge kvælstofoptaget i dine afgrøder gennem vækstsæsonen. I raps giver det en unik mulighed for at ramme forårets kvælstofbehov mere præcist.

Mange års test og forsøg har nemlig vist en klar sammenhæng mellem rapsens kvælstofoptag i efteråret og behovet for kvælstof i foråret. Det er allerede nu muligt at følge udviklingen, men det er kvælstofoptaget inden rapsen i slutningen af oktober/november går i vinterhi, som er bestemmende for forårets kvælstofbehov.

 

Eksempler på N-optag i to rapsmarker

N-optagelseskortet i Atfarm gælder for vinterraps i stadie 25 - 65. Dette betyder, at det nu er muligt at se kvælstofoptaget i rapsmarken.

Nedenstående er billeder fra to rapsmarker, som er sået ultimo august, med forskellig udvikling. Forskellene er tydelige at se og afspejles godt i Atfarms kvælstofoptag.

imagec7wce.png

Kvælstofoptag i rapsmark (højre)

Hovedparten af marken har optaget 34 kg N/ha den 16. september

Billederne viser markens variation i kvælstofoptag op til +/- 30 kg N/ha. Kvælstofoptaget er størst i de mørke farver. I dette tilfælde midt på marken.

image0nlo9.png
Rapsmarken d. 16. september

 

Kvælstofoptag i rapsmark (venstre).

Det gennemsnitlige N-optag er ca. 17 kg N/ha den 16. september

 

imageqq818.png
Rapsmarken d. 16. september

Billede af rapsmarken i et område med 10 kg N/ha. Det ses tydeligt, at rapsen er fremspiret lidt uens.

 

Test af kvælstofoptagelse

For at bestemme kvælstofoptaget i raps har normal praksis været at klippe planter fra en kvadratmeter flere steder i marken. Friskvægten af planterne giver et godt udtryk af den optagne kvælstofmængde. Med N-optagelses funktionen i Atfarm og Sentinel 2 satellitbillederne er det muligt at se N-optaget direkte, samt hvordan det varierer hen over marken.

Vi har efterprøvet funktionen i Skandinavien og Baltikum. Dette er gjort ved i 100 tilfældige rapsmarker at klippe en kvadratmeter i et 20x20 meter grid og sammenligne dette med N-værdien i Atfarm. Resultaterne viser en god sammenhæng og en generel usikkerhed på +/- 15 kg N i målingerne.

 

image34929.png

Figur 1: Sammenhængen mellem N-optag i vinterraps bestemt med Atfarm og planteklip i 1 kvadratmeter

 

Sådan gør du i Atfarm

Først indtegnes eller overføres alle de relevante marker til Atfarm. Det kunne fx være alle bedriftens rapsmarker. Når man herefter går ind på den enkelte mark, finder man N-optagelses-kortet som et nyt lag i kortvælgeren - lige under ”optimeret kort” (det der bruges til gradueret gødskning). I bunden af skærmen vil man se alle de nyeste tilgængelige satellitfotos. Hvis man har brug for at gå tilbage i tiden, kan der nemt spoles i billederne.  

Når man skal korrigere sin gødningsplan for vinterraps ved hjælp af det målte kvælstofoptag, skal man være påpasselig med at få valgt de rigtige satellitfotos. Det er kvælstofoptaget i efteråret inden rapsen går i ”vinterhi”, som man kan bruge til justering af den tildelte mængde kvælstof i foråret. Endvidere skal man være sikker på, at rapsen ikke er begyndt at gå af vækst pga. frost.

Forårstildelingen kan korrigeres efter formlen: (Målt optag – 40 kg N/ha) / 2. Viser Atfarm eksempelvis et kvælstofoptag på 85 kg N i slutningen af oktober, vil den planlagte kvælstoftildeling i foråret kunne reduceres med: (85 kg N/Ha – 40 kg N/ha) / 2, svarende til 22,5 kg N/ha. Havde man eksempelvis planlagt 180 kg N i foråret, kan det altså reduceres til 157,5 kg N i dette eksempel.