Artikler
maj 04, 2018

Hvede 2.0

Hvordan vendes flere års stagnation i hvedeudbytterne i Danmark? Siden midten af 90’erne har udbytterne i vinterhvede i Danmark været stagnerende. Dette har i Danmark blandt andet haft bund i de reducerede N-kvoter, men også andre faktorer spiller ind.


Hvede 2.0
Hvede 2.0

Stagnerende høstudbytter i vinterhvede er således en tendens, der ses over hele Europa. Med genoplivningen af optimale N-kvoter og et deraf følgende fokus på driftsledelse i forbindelse med N-tildelingen, har KWS, BASF og Yara indledt et samarbejde, som vi kalder: Hvede version 2.0.

Her vil vi sammen med demoværter 3 steder i Danmark have fokus på at bryde den stagnerende trend for udbytterne i vinterhvede. MEN: Fokus for samarbejdet er ikke alene at hæve udbytterne i vinterhvededyrkningen. Fokus er i lige så høj grad en intelligent hvededyrkning, hvor kvalitet og udbytte tilpasses de lokale forhold og det marked afgrøden forventes afsat i. Der vil derfor være fokus på at optimere hvededyrkningen således, at der i samspil med blandt andet fodringskonsulenter og møllere opnås lige nøjagtig den kvalitetsvare, der er mest hensigtsmæssig for eksempel til opfodring eller til afsætning som møllehvede, ligesom der vil være fokus på at opnå den bedst mulige bundlinje hos de 3 demoværter.

Vores rolle i Hvede version 2.0

Vinterhvede skal ved vækststart i foråret have den rette mængde lettilgængelig kvælstof for at planterne sætter et passende antal sideskud, som senere skal være med til at danne udbyttet. Ved første tildeling i det tidlige forår tilføres der 60-80 kg N/ha, som sikrer at planterne er forsynet med kvælstof frem til 2. tildeling ultimo april. Ved første tildeling udbringes samtidig den mængde fosfor og kalium som afgrøden forventes at bortføre med kernen. Ved et udbytte på 10 ton/ha fraføres der ca. 30 kg P og 55 kg K pr. ha. Anvendes der en NPK-gødning som YaraMila STARTER (18-5-11) sikrer man, at der udbringes den rette mængde næringsstoffer som vinterhveden har brug for den første tid.

Kvælstof bør som hovedregel tilføres ad flere gange. Dette giver en mere harmonisk vækst, et bedre proteinindhold, mindre risiko for lejesæd samt mindre risiko for udvaskning. Ved at tildele kvælstof ad tre gange er det muligt at justere kvælstofmængden i den sidste tildeling udfra forholdene i vækstsæsonen samt udbytteforventningen. Jo senere den tredje tildeling tilføres, jo større mulighed er der for at justere efter forholdene i den enkelte vækstsæson. Med YaraLiva KALKSALPETER, der indeholder kvælstof på næsten 100 % nitrat form, er det muligt at gøde relativt sent, idet denne gødning virker meget hurtigt.

Kvælstofgødskningen bør afstemmes afhængigt af om hvede dyrkes til foderkorn eller brødkorn. Generelt gælder, at den største kvælstofudnyttelse opnås ved tilførsel omkring fuldt udviklet faneblad. Proteinindholdet i kernen øges derimod ved kvælstoftildeling helt frem til afsluttende blomstring. Således afhænger gødningsstrategien til foderhvede af kravet til et højt udbytte i kombination med et højt proteinindhold, mens gødningsstrategien i brødhvede bør udføres således, at der sikres et tilpas højt proteinindhold. Dette kan gøres med en proteingødskning omkring blomstring.

YaraVita GRAMITREL er en balanceret kombination af magnesium, kobber, mangan og zink som kan anvendes forebyggende mod mikronæringsstofsmangel eller som udbedring ved konstateret mangel i en tidligere udtaget planteanalyse.

Vores samarbejdspartnere i Hvede version 2.0

BASF
Ansvarlig for plantebeskyttelse i Hvede version 2.0. Læs mere om BASF's anbefalinger.

KWS
Ansvarlig for et optimeret sortsvalg i Hvede version 2.0. Læs mere om KWS' anbefalinger.