Artikler
juni 12, 2023

Hjælp kartoflerne godt på vej med YaraVita OPTITRAC og YaraVita KOMBIPHOS

Af: Jens Bach Andersen

Der er har været fine forhold for kartoffellægning i år, og langt de fleste steder står man med nogle flotte og ensartede marker. Nu skal de flotte marker holdes ved lige og udbyttet skal sikres. Det gælder ikke mindst i de mange marker, hvor vand bliver eller allerede er den begrænsende faktor. Vi er langt bagud med regn, og nu begynder kartoflerne for alvor at bruge vand. Ud over at holde på med vanding, er det oplagt at styrke kartoflernes robusthed mod tørkestress med biostimulanter.


Til det formål tilbyder vi YaraVita OPTITRAC, der er et middel til udsprøjtning, som bruges 2-3 gange i vækstsæsonen med en dosis på 2-3 liter ad gangen. Det har god blandbarhed med plantebeskyttelsesmidler, og som det gælder for alle YaraVita produkterne, kan blandbarheden tjekkes på tankmix.com.

 

Erfaringer med YaraVita OPTITRAC

YaraVita OPTITRAC består bl.a. af kulhydrater, aminosyrer, vitaminer og antioxidanter fra ekstrakt af tangplanten ascophyllum nodosum, samt næringsstofferne bor, zink, kalium og kvælstof. I kartofler har YaraVita OPTITRAC vist sin styrke med et gennemsnitligt merudbytte på 5,1 % i 23 forsøg fordelt på mere end 10 lande, jf. figur 1.

imagetm4tf.png

Figur 1: Merudbytter med brug af YaraVita OPTITRAC i kartofler i 23 forsøg. Der er merudbytte i 87% af forsøgene.

 

Under danske forhold er YaraVita OPTITRAC senest blevet afprøvet i en landsforsøgsserie i stivelseskartofler 2022. I serien indgik ud over YaraVita OPTITRAC en række forskellige bladgødningsmidler – herunder også Yaras mikronæringsblanding til kartofler YaraVita KOMBIPHOS, der blev afprøvet i to strategier.

Både YaraVita OPTITRAC og YaraVita KOMBIPHOS gav store merudbytter i disse forsøg. Landsforsøgene i 2022 viser, at der blev opnået svarende til 2.000-2.500 kr. netto. Der er således solid dokumentation for produkternes virkning – ikke blot i demoer, men også i de officielle landsforsøg. Resultaterne ses i figur 2. 

 

imageb2nk.png

Figur 2: Resultater fra landsforsøg i 2022. Når omkostninger til midlerne er trukket fra, ydede de to YaraVita KOMBIPHOS strategier hhv. 2.100 kr./ha og 2.200 kr./ha netto, mens YaraVita OPTITRAC ydede 2.500 kr./ha netto. Stivelse afregnet til 3,75 kr./kg.

 

Forsøgene viser klart, at YaraVita OPTITRAC er ”mere end bare tang”. Har man kartofler uden vanding på lettere jord – eller kan man ikke nå at vande alle kartofler optimalt – vil en strategi med YaraVita OPTITRAC styrke kartoflerne og bevare udbyttepotentialet bedst muligt gennem tørre perioder.

Vi anbefaler en behandling med 2 l/ha ved knoldsætning. Behandlingen gentages ved udsigt til tørre perioder eller anden stresspåvirkning. Køb YaraVita OPTITRAC i vores webshop eller ring til Jens eller Steen og få en snak om dine muligheder med YaraVita OPTITRAC. Forsøgsarbejdet med YaraVita OPTITRAC fortsætter naturligvis, og der er i år afprøvninger flere steder i Danmark, både i landsforsøg og i private forsøg.

 

Bladfosfor til kartofler – så er det YaraVita KOMBIPHOS du skal bruge.

Bladfosfor til kartofler vinder mere og mere indpas og det med rette. Vi tilbyder YaraVita KOMBIPHOS med hele 192 gram fosfor pr. liter til formålet. Bladgødskning med YaraVita KOMBIPHOS i kartofler har givet gode merudbytter i både danske og udenlandske forsøg gennem flere år. Der er derfor god grund til at tænke YaraVita KOMBIPHOS ind i sin strategi i kartoflerne. YaraVita KOMBIPHOS har både effekt på knoldsætningen og knoldtilvæksten. Strategien skal derfor afpasses efter, om man går efter øget knoldsætning, øget tilvækst eller begge dele.  

 

Øget knoldsætning

Kartofler har et relativt spinkelt rodnet sammenlignet med kartoffelplantens behov for optagelse af næringsstoffer. Det betyder, at det er svært for kartoflens rødder at gro hen til de næringsstoffer, der er dårligt mobile i jorden. Dette gælder ikke mindst for fosfor, og derfor er optagelsen af fosfor ofte begrænsende for antallet af knolde som planten sætter i starten af plantens udvikling. Ved at tilføre planten YaraVita KOMBIPHOS, når den danner knoldene og dermed fastlægger antallet af knolde, øges antallet af knolde. Den tidlige anvendelse af YaraVita KOMBIPHOS kan derfor bruges til at øge antallet i sorter, som sætter få knolde, eller hvor det ellers er formålstjenligt med flere knolde. Her anvendes 3-4 l YaraVita KOMBIPHOS pr. ha. I figur 3 ses forslag til en strategi med YaraVita KOMBIPHOS, hvor man især går efter øget knoldsætning. Det kan som nævnt være i sorter med svag knoldsætning eller under kolde forhold, hvor fosfor er endnu mindre mobilt end ellers.

imagezgu56.png

Figur 3: Gødningsanbefaling med fokus på øget knoldsætning

 

Øget knoldtilvækst og udbytte

Med YaraVita KOMBIPHOS kan indholdet i bladene af fosfor vedligeholdes. Så længe bladene har et tilstrækkeligt indhold af fosfor, vil de kunne forsyne knoldene, og dermed bidrage til udbyttet. Dette kan sikres med jævnlig tilførsel af YaraVita KOMBIPHOS, hvorved transport af fosfor fra blade til knoldene forøges og forlænges. Amerikanske undersøgelser har vist, at for hver dag man kan holde fosforniveauet i bladene over 0,22 % øges udbyttet med 0,6 ton/ha, jf. figur 4. Bladgødksning med YaraVita KOMBIPHOS er en oplagt vej til at fastholde et højt fosforniveau i bladene og dermed opnå denne udbytteforbedring.  

image47bq.png

Figur 4: Sammenhæng mellem knoldudbytte og antal dage med P-indhold over 0,22 % i toppen.

 

images916.png

Figur 5: Strategi med YaraVita KOMBIPHOS med fokus på knoldtilvækst.

 

YaraVita KOMBIPHOS – en bred løsning

Ud over at være en stærk og prisbillig kilde til bladgødskning med fosfor indeholder YaraVita KOMBIPHOS en række øvrige essentielle næringsstoffer, der er særligt kritiske i kartofler. Det drejer sig om:

  • Kalium, der forbedrer knoldkvalitet og tørketolerance
  • Magnesium, der er essentielt for klorofylsyntesen og øgning af stivelsesindholdet
  • Calcium, der reducerer effekten af varmestress og styrker cellevæggene
  • Mangan, der er essentielt for fotosyntesen og plantesundhed
  • Zink, der regulerer væksten og stimulerer proteinsyntesen.

YaraVita KOMBIPHOS er således det oplagte valg til bladgødskning i kartofler. YaraVita KOMBIPHOS har markedets højeste fosforkoncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel).

Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på Seges i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt kartofler kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden.

YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding før man blander i sprøjtetanken. YaraVita KOMBIPHOS forhandles af DLA-gruppen og i Yaras webshop.