Artikler
marts 15, 2023

Hjælp de violette marker videre med YaraVita® KOMBIPHOS™

Af: Jens Bach Andersen

Vi ser rigtig mange violette korn- og (især) rapsmarker i tiden. Mørkfarvningen skyldes ophobning af farvestoffet anthocyanin og ses ofte i perioder med kolde nætter og høj lysindstråling, som vi har haft en del af i marts. Der kan være flere årsager til farvedannelsen. Hvis den primært optræder på bladpladen, og marken er veludviklet med godt rodnet, er det hovedsageligt direkte reaktion på kulden.


Et eksempel herpå ses i figur 1. Hvis den derimod optræder på bladrand og stængler i mindre udviklede marker, kan det meget vel være fosformangel, der er på spil, jf figur 2 og 3. I sådanne tilfælde vil en behandling med 3-4 L YaraVita KOMBIPHOS kunne hjælpe marken videre, og vi anbefaler alle, der har marker, som ligner figur 2 og 3, at udføre en behandling snarest muligt.  

 

Figur 1: Violet rapsmark med veludviklede planter. Her er den violette farve primært en kuldereaktion, der optræder på bladpladen.

Figur 1: Violet rapsmark med veludviklede planter. Her er den violette farve primært en kuldereaktion, der optræder på bladpladen.

 

image6rakh.png
Figur 2: Rug med tydelige fosformangel symptomer. Stængel og bladbasis er violette.

 

imageie3v56.png
Figur 3: Raps med tydelige fosformangel symptomer. Stængel og bladrand er violette.

 

Grunden til, at de svagere marker får fosformangel er, at fosfor er meget lidt mobilt i jorden. Når rodnettet samtidig er svagt, vil fosformangel i en kold periode næsten være uundgåeligt. Fosfors dårlige mobilitet i jorden rammer dobbelt, da fosfor er helt afgørende for rodvæksten. Så samtidig med at fosfor ikke mobiliseres og bevæger sig hen til roden, står rødderne stille og kan ikke gro hen til fosforet. Derfor kan det være rigtigt gavnligt at supplere fosfor i handelsgødning med et tilskud til bladene. Bladgødskning med fosfor vinder generelt mere indpas, men der er ikke udført ret mange forsøg med det under danske forhold. Vores tyske kolleger har til gengæld arbejdet med det i flere år - og ofte med store merudbytter og klare visuelle forskelle til følge. Et eksempel herpå ses i figur 4.

 

imageiagn.png
Figur 4: Merudbytte med 5 L/ha YaraVita KOMBIPHOS i st. 25/27, Prignitz, Tyskland 2013.

 

YaraVita KOMBIPHOS er det oplagte valg til bladgødskning med fosfor. YaraVita KOMBIPHOS har markedets højeste koncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på SEGES i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt planter kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden. YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid, at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding, før man blander i sprøjtetanken.

YaraVita Kombiphos forhandles af DLA gruppen.