Artikler
juni 02, 2023

Det er tørt – YaraVita OPTITRAC kan gøre planten mere robust

Af: Jens Bach Andersen

For en god måneds tid siden skrev vi om de fine resultater der er opnået med YaraVita OPTITRAC under danske forhold. Nu er afgrøderne i hele landet kommet, eller ved at komme, ind i en tørkesituation, og her er en forebyggende behandling med YaraVita OPTITRAC oplagt. I udlandet er der lavet mange forsøg med simuleret tørke, hvor YaraVita OPTITRAC har sikret fine merudbytter. Disse forsøg kan du læse om i dette nyhedsbrev.


YaraVita OPTITRAC tilbydes gennem DLA gruppen og i vores webshop.

Merudbytte ved induceret tørkestress i Tyskland

I 2019 lavede man et forsøg i Dülmen i Tyskland, hvor en hvede afgrøde blev udsat for kunstig tørke i over en måned ved at overdække med telt ved regnvejr. Her gav YaraVita OPTITRAC et merudbytte på 0,53 t/ha, svarende til omkring 800 kr./ha, eller pengene ni gange igen med nuværende hvedepris, se figur nedenfor.

imagesfnl.png

I Finland blev der i 2019 lavet forsøg med YaraVita OPTITRAC i havre. Vækstsæsonen var i forhold til normalen både varmere og mere tør uden at der var tale om en decideret tørke. YaraVita OPTITRAC blev tildelt i strækningsfasen og ved begyndende skridning. Effekten var 5,7 % højere udbytte.

 

Merudbytter og mindre manganmangel i vinterbyg i danske landsforsøg i 2022

YaraVita OPTITRAC indgik bl.a. i et landsforsøg vinterbyg, hvor en behandling med 3 x 2 l/ha medførte merudbytte på op til 8,5 hkg/ha i enkeltforsøg og 3,4 hkg/ha i gennemsnit af forsøg. Resultaterne ses i figur 1 og 2.  

I forsøgene blev der også vurderet manganmangel med PEU-testeren. I forsøget med det højeste merudbytte måltes der udbredt manganmangel i det ubehandlede led, mens behandlingen med YaraVita OPTITRAC forebyggede manganmangel effektivt. Selvom YaraVita OPTITRAC slet ikke indeholder mangan, styrker produktet afgrødens vitalitet så meget, at den bliver i stand til at imødegå manganmangel effektivt, jf. figur 3.

Det er netop den store styrke ved YaraVita OPTITRAC. Planterne bliver langt bedre i stand til at imødegå stressfaktorer som næringsmangel, frost, tørke og høj metabolisk aktivitet.

imagevskv8.png

Figur 1: Behandling med 3 x 2 l YaraVita OPTITRAC/ha gav 8,5 hkg merudbytte/ha i enkeltforsøg i 2022. Resultatet er statistisk sikkert.

 

imagewu2bb.png

Figur 2: Behandling med 3 x 2 l YaraVita OPTITRAC/ha gav 3,4 hkg merudbytte/ha som gennemsnit af 3 landsforsøg i 2022.

 

image2648e.png

Figur 3: Måling af manganmangel efter behandling med YaraVita OPTITRAC. Målingen er foretaget med mangantester, hvor plantens manganstatus udtrykkes ved PEU værdi. Ved værdier under 80 har planten alvorlig manganmangel. Det ses at den ubehandlede parcel fik alvorlig manganmangel, hvilket blev forbygget ved behandlingen med YaraVita OPTITRAC.

 

Fine resultater i landsforsøg i kartofler i 2022

YaraVita OPTITRAC blev også afprøvet i en landsforsøgsserie i stivelseskartofler 2022. I serien indgik ud over YaraVita OPTITRAC en række forskellige bladgødningsmidler – herunder også Yaras mikronæringsblanding til kartofler YaraVita KOMBIPHOS, der blev afprøvet i to strategier.

Både YaraVita OPTITRAC og YaraVita KOMBIPHOS gav store merudbytter i disse forsøg. Landsforsøgene i 2022 viser, at der blev opnået svarende til 2.000-2.500 kr. netto. Der er således solid dokumentation for produkternes virkning – ikke blot i demoer, men også i de officielle landsforsøg. Resultaterne ses i figur 4. 

image9h1e8.png

Figur 4: Resultater fra landsforsøg i 2022. Når omkostninger til midlerne er trukket fra, ydede de to YaraVita KOMBIPHOS strategier hhv. 2.100 kr./ha og 2.200 kr./ha netto, mens YaraVita OPTITRAC ydede 2.500 kr./ha netto. Stivelse afregnet til 3,75 kr./kg.

 

YaraVita OPTITRAC – baggrund og anvendelse

Grundtanken bag biostimulanter som YaraVita OPTITRAC er at øge afgrødernes tolerance overfor stresspåvirkninger. Det sker ved at udnytte den naturlige robusthed, som råmaterialet bag biostimulanten har, og overføre den til kulturplanten. Eksempelvis er den kemiske sammensætning af algeekstrakter et udtryk for det klima, algerne har levet i. De er robuste overfor saltstress, skiftende lysindstråling og for nogle af produkternes vedkommende også overfor skiftende udtørring og oversvømmelse. Planten ascophyllum nodosum (grisetang) lever på kanten af tidevandet og er derfor tilpasset de ekstreme forhold, det giver med skiftevis udtørring og oversvømmelse. De ekstreme livsvilkår resulterer i en kemisk sammensætning, der er ganske forskellig fra kulturplanternes. Ved ekstraktion af ascophyllum nodosum får man formuleret en del af stofferne og dermed egenskaberne ind i et produkt, der kan udnyttes af kulturplanter. Herved kan robustheden overføres, og kulturplanterne får forbedret nogle egenskaber, der før var udbyttebegrænsende.

YaraVita OPTITRAC er netop en flydende biostimulant baseret på ekstrakter fra algen Ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet. Høj metabolisk aktivitet indtræder typisk i afgrødernes strækningsvækst og frem mod blomstring. Fra målinger i kvælstofbarometeret ved vi, at det daglige kvælstofoptag i denne periode kan være på over 5 kg N/ha. Vi anbefaler YaraVita OPTITRAC anvendt forebyggende - det vil sige før afgrøden kommer i en periode med risiko for stress. Der anvendes 1-2 liter pr. hektar fra begyndende strækning eller udsigt til tørke, og behandlingen gentages efter 10-14 dage.