Artikler
november 18, 2023

Årets vigtigste mikronæringssprøjtning

Af: Jens Bach Andersen

Efter en våd oktober har vi endelig fået mere tørt og stabilt vejr. Det giver anledning til en kørsel med YaraVita GRAMITREL, så du får fyldt kornmarkernes depoter af mangan og anden mikronæring op inden vinter.


I 2021 og 2022 gennemførte vi nogle timingsforsøg med YaraVita GRAMITREL, og de viste meget klart, at det er behandlingen lige før vinter, der har den største selvstændige betydning for udbyttet. Størst var effekten i 2021, hvor 8,9 hkg/ha ud af et muligt merudbytte på 12,6 hkg/ha kom i hus alene ved behandlingen i november.

Dette er vist i figur 1, hvor udbyttet ved strategier med 0 til 4 behandlinger med YaraVita GRAMITREL i vinterbyg er vist. Alle strategier gav klare og signifikante merudbytter, og 3 eller 4 gentagne behandlinger var bedre end kun 1 eller 2 behandlinger, men behandlingen i november var den med størst selvstændig effekt.   

Figur 1: YaraVita GRAMITREL strategier i vinterbyg 2021. Data fra Landsforsøg 070162121.

 

På baggrund af disse forsøg anbefaler vi, at alle vinterkornsarealer vintersikres med 1,5 l YaraVita GRAMITREL pr ha. i løbet af november måned. Særligt opmærksom skal man være, hvor der erfaringsvis er problemer med manganmangel. Det gælder bl.a. sandede jorde og jorde med højt reaktionstal