4. Måling

Den 4. måling i kvælstofbarometeret er gennemført i dagene 2.-3. maj, og siden sidste måling (syv dage) er der optaget over 20 kg N/ha, hvor det går stærkest. Der er altså virkelig kommet fart på kvælstofoptaget, trods de tørre forhold. Samtidig kan vi konstatere, at der på alle seks lokaliteter er respons for 2. tildeling, selvom det nærmest ikke har regnet siden.

Det understreger vores pointe fra sidste uge: Der er effekt af gødningen, og den ligger ikke bare og ”griner af dig”. Det ændrer dog ikke på, at regn står absolut øverst på hvedens ønskeseddel i hele landet lige nu, for selvom gødningen har effekt, har planten ikke så meget at bruge det til, hvis den er ved at tørre væk.

I det nedenstående gennemgår vi lokaliteterne en for en. De første 50 kg N/ha er tildelt medio marts i alle led, mens resten er tildelt 11.-13. april, dog 21. april på Lolland. Effekten fra 2. tildeling fås altså ved at holde leddet med 50 kg N/ha op mod de øvrige, mens effekten af stigende mængder ved anden tildeling fås ved at holde 100 kg N/ha op mod de større mængder.   

Haderslev

Forfrugt: Raps

Sort: Pondus

Sådato: 10-09-2021

JB.: 6

imagez5cr.png

Her er stadig fuld fart på såvel mark som nulparcel. Der er god effekt af stigende mængder, så det er en sulten mark med stort behov, trods ganske fornuftig mineralisering. Leddet med 100 kg N/ha har optaget 15 kg N mere end leddet med 50 kg N/ha, så trods manglende nedbør har marken optaget pænt med kvælstof fra tildelingen 12. april. I leddet med 250 kg N/ha er der faktisk optaget 30 kg N/ha fra 2. tildeling alene. Hvis man har en mark med så meget fart på, vil 150 kg N/ha snart være for lidt og man skal tage stilling til yderligere tilførsel inden længe.

 

Otterup

Forfrugt: Roer

Sort: Pondus

Sådato: 30-10-2021

JB.: 6

image8mbku.png

Her står nulparcellen helt stille på 20 kg N/ha, så mineraliseringen er svag, og afgrøden er helt afhængig af den tilførte gødning. Marken er sået meget sent og har først lige nået stadie 30, så der er naturligt nok ikke optaget så meget kvælstof endnu. Som på de andre lokaliteter kan der ses en respons for tildelinger ud over de 50 kg N/ha, om end den ikke er så markant, som f.eks. i Haderslev. 

 

Aalborg

Forfrugt: Raps

Sort: Heerup

Sådato: 04-09-2021

JB.: 4

N-min.: 69 kg

image7jsxo.png

Dette forsøg ligner det i Haderslev meget. Der er fuld fart på i både mark og nulparcel og flot effekt af 2. gødningstildeling og stigende mængder N. Marken har et godt potentiale for kvælstofoptag, men høj N-min. og god vækst i nulparcel vil være med til at dække behovet ind, så tilførselsbehovet ikke bliver så stort. 

 

Lolland

Forfrugt: Vårbyg

Sort: Blanding

Sådato: 24-09-2021

JB.: 6

N-min.: 40 kg

imageqpab4.png

Denne lokalitet kan ikke helt sammenlignes med de øvrige, da 2. tildeling lå 8-10 dage senere. Derfor er effekten af 2. tildeling ikke så tydelig. Nulparcellen står stadig næsten stille omkring 20 kg N/ha, så mineraliseringen er gået i stå, og man skal være vågen med gødningssprederen for at dække behovet ind.  

 

Ringsted

Forfrugt: Hvede

Sort: LG Scyscraber

Sådato:

JB.: 6

N-min.: 30 kg

imagevt8yh.png

Her er stadig meget svag vækst og næsten ingen mineralisering. Alle gødede led har stadig kvælstof at ”spise af”, men hvis ikke nulparcellen kommer i gang må der ventes et stort totalbehov, og der må komme en eksplosion i effekten af tilført gødning snart. 

 

Aarhus

Forfrugt: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 24-09-2021

JB.: 6

N-min.: 49 kg

image38jts.png

Her er rigtig fin effekt af 2. tildeling (led med 100 kg N/ha har optaget mere end led med 50 kg/ha N). Nulparcellen næsten helt stille omkring 15 kg N/ha, så mineraliseringen er gået stå, og man skal – som på Lolland - være vågen med gødningssprederen for at dække behovet ind.