Nulparceller 2022

Nulparceller giver et godt grundlag for at vurdere mineraliseringens omfang afhængigt af lokalitet, forfrugtshistorie, jordbund mm. Klik ind på dit område i det nedenstående og se, hvordan minralseringen af kvælstof udvikler sig hen over vækstsæsonen i år.

Lokationer

Nord

Aalborg  Asferg 1 (Randers)  Asferg 2 (Randers)  Brønderslev  Holstebro  Struer 1  Stuer 2  Thisted 1  Thisted 2  Thisted 3  Øster Vrå

Aalborg

Afgrøde: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 17-09

Forfrugt: Hvede

Husdyrgødning i sædskiftet: nej

Jb. nr.: 7

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

22-03

YaraMila Starter

70

20-04

YaraMila 21-3-10

98

St 37

YaraBela Axan

30

 

 

 

I alt: 

 

198

 

12-05:

Nulparcellen har kun optaget 20 kg N/ha og fremstår meget bleg ved siden af de gødede parceller. Med en udbytteforventning på 10 ton pr. ha bliver det totale behov 254 kg N/ha. Gødningsplanen tilpasses, så maksparcellen rammer dette niveau.

imagenx2ga.png

 

22-04:

Der er kommet gang i kvælstofoptaget i både mark og maksparcel, men mineraliseringen er ikke rigtig kommet videre. Kun 1 kg N yderligere er optage i nulparcel. 

 

22-03:

Denne mark ligger som del af Agrinords demoareal ved Christianshøj og vil blive fremvist ved AgriFarm day 9. juni. Der var ved vækstart et beskedent optag på 15 kg N/ha

 

Målinger:

image2itwd.png

 

Asferg 1 (Randers)

Afgrøde: Hvede

Sort: KWS extase

Sådato:

Forfrugt: Hvede

Husdyrgødning i sædskiftet: Nej

Jb. nr.: 4

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

10-03

NS

54

20-04

Gylle

56

25-04

NS

38

 

 

 

I alt: 

 

153

 

Denne mark er identisk med Asferg 2, bortset fra forfrugten. Der var ved vækststart ikke forskel på kvælstofoptaget mellem de to marker, trods hhv. hvede og kartofler som forfrugt. Begge er gødet første gang 10 marts med 54 kg N.

 

12-05:

Med et optag på kun 18 kg N/h skal denne mark virkelig have noget kvælstof for at yde. Totalbehovet ved 9 ton udbytte er 236 kg N/ha

imagey396.png

 

25-04:

Nulparcellen har optaget 7 kg N siden første måling og arbejder bedre end nulparcellen i Asferg 2 der har kartofler til forfrugt. Begge ligger dog til den lave side og der skal snart gødes op til 80 % af planalgt i begge marker.

Denne mark er identisk med Asferg 2, bortset fra forfrugten. Der var ved vækststart ikke forskel på kvælstofoptaget mellem de to marker, trods hhv. hvede og kartofler som forfrugt. Begge er gødet første gang 10 marts med 54 kg N.

imageslsq.png

 

Målinger:

 

Asferg 2 (Randers)

Afgrøde: Hvede

Sort: KWS extase

Sådato:

Forfrugt: Kartofler

Husdyrgødning i sædskiftet: Nej

Jb. nr.: 4

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

10-03

NS

54

21-04

NPK

80

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

134

 

Denne mark er identisk med Asferg 1, bortset fra forfrugten. Der var ved vækststart ikke forskel på kvælstofoptaget mellem de to marker, trods hhv. hvede og kartofler som forfrugt. Begge er gødet første gang 10 marts med 54 kg N.

 

12-05:

Trods forfrugt kartofler er mineralieringen meget svag og det vil kræve 240 kg N/ha at nå udbyttemålet på 9 ton/ha.

imageb9hzi.png

 

25-04:

Nulparcellen rykker ikke rigtig på sig, men der er god vækst i både mark og maks. Det tyder på en sulten mark, hvor man måske skal revurdrere den forventede effekt af kartoffelforfrugt og være klar til at øge planalgt totalmængde.

imagedqstj.png

 

Målinger:

 

Brønderslev

Afgrøde: Hvede

Sort: Mix

Sådato: 22/09

Forfrugt: Raps

Husdyrgødning i sædskiftet: Nej

Jb. nr.: 4

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

22-03

NPK

80

20-04

NPK

85

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

165

 

12-05:

Der sker absolut ingenting i denne nulparcel: den har kun optaget 16 kg N/ha, så selv med en beskeden udbytteforventning på 7,5 ton/ha bliver kvælstofbehovet på 207 kg N/ha.

imageplmk6.png

 

22-04:

imagep5p3.png

Der er kommet pænt gang i kvælstofoptag i mark og maksparcel, men nulparcellen står helt stille. Det tyder på svag mineralisering og højt kvæsltofbehov.

 

22-03:

imagetzakp.png

Denne mark ligger som del af DLGs demoareal ved Brønderslev. Der var endnu ikke gødet i omgivende mark ved første måling.

Målinger:

image65e56.png

 

Holstebro

Afgrøde: Hvede

Sort: Informer

Sådato: 24/09

Forfrugt: Frøgræs

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 4

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

15-03

NS

66

13-04

NS

53

27-04

NS

60

9-5

NS

20

I alt: 

 

199

 

12-05:

Nulparcellen har nu optaget 19 kg N, så mineraliseringen er svag. Med et forventet udbytte på 9 tons giver det et kvælstofbehov på 234 kg N/ha.

image84c.png

 

23-04:

imagemtr2h.png

Marken arbejder fint og har optaget 42 kg N, men nulparcellen har endnu kun optaget 19 kg N, så man skal være vågen og ikke komme bagud med gødningstildeling her.

14-03:

Marken er kommet fint gennem vinter og har ved opstart optaget 13 kg N/ha.

 

Målinger:

imagedjbut.png

 

Struer 1

Afgrøde: Hvede

Sort: KWS Extase

Sådato: 9/10

Forfrugt: Frøgræs

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 5

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

09-10

NPK

12

10-03

NS

21

27-03

NPK

64

13-04

NS

71

I alt: 

 

167

 

12-05:

Nulparcellen har optaget 22 kg N/ha og kvælstofbehovet kan udregnes til 250 kg N/ha ved et udbytte på 10 tons og afregning for protein. Marken er identisk med ”Stuer 2” bortset fra sorten og de ligger da også helt ens på kvælstofoptag i nulparcel.

imageahdht.png

 

25-04

imagey6hpa.png

Marken halter en smule efter ”Struer 2”, mens nulparcellerne yder ens – så måske er her et lidt større tilførselsbehov, selvom det er samme mark, sådato og forfrugt.

 

14-03:

imagej06ct.png

Denne mark er identisk med ”Struer 2”, bortset fra sorten. Der er ved vækststart ikke nævneværdig forskel mellem de to, når der gælder kvælstofoptag, men visuelt tager de sig meget forskelligt ud.

 

Målinger:

image3a0k.png

 

Struer 2

Afgrøde: Hvede

Sort: Sortsblanding

Sådato: 8/10

Forfrugt: Frøgræs

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 5

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

09-10

NPK

12

10-03

NS

21

27-03

NPK

64

13-04

NS

71

I alt: 

 

167

 

12-05:

Denne nulparcel har optaget 22 kg N og det totale kvælstofbehov bliver på 250 kg N/ha ved at udbytte på 10 ton/ha.

imagettpcp.png

 

25-04:

imagew5h5q.png

Her er virkelig fart på marken med 47 kg N optaget. Nulparcellen står derimod næsten stille, så man skal holde på med gødning og ikke komme bagud. Trods senere såning og samme forfrugt er den lidt foran ”Struer 1” – muligvis pga sortsblandingen.

 

14-03:

image0j7g3.png

Denne mark er identisk med ”Struer 1”, bortset fra sorten. Der er ved vækststart ikke nævneværdig forskel mellem de to, når der gælder kvælstofoptag, men visuelt tager de sig meget forskelligt ud.

Målinger:

imageaily9.png

 

Thisted 1

Afgrøde: Hvede

Sort: Kvium

Sådato: 24/09

Forfrugt: Hvede

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

15-03

NS

50

29-03

Gylle

70

26-04

Gylle

50

 

 

 

I alt: 

 

170

 

12-05:

Der er nu optaget 23 kg N/ha i nulparcellen og marken totale behov kan opgøres til 248 kg N. Det betyder at denne mark skal have ca. 50 kg N mere for at nå samme udbytte end ”Thisted 2”, der havde raps som forfrugt.  

imagevslhg.png

 

23-04:

image64lro.png

Der er godt gang i marken, men nulparcellen står meget stille. Det tyder på en svag mineralisering og stort kvælstofbehov.  Der vil blive tildelt yderligere 15 ton gylle snarest.

 

22-03:

Marken er kommet fint gennem vinter og har ved opstart optaget 16 kg N/ha.

Målinger:

image5gqlh.png

 

Thisted 2

Afgrøde: Hvede

Sort: Mix

Sådato: 04/09

Forfrugt: Raps

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

15-03

NS

50

29-03

Gylle

93

28-04

NS

30

 

 

 

I alt: 

 

143

 

12-05:

Her er virkelig flot mineralisering, så selv med et forventet udbytte på 10 ton/ha kan marken klare sig med 199 kg/ha – eller 50 kg N/ha mindre end den tilsvarende mark med forfrugt hvede.

imagek7zof.png

 

23-04:

imagejykvb.png

Her er en mark og en nulparcel med fuld fart på. Tidlig såning og god forfrugt betyder virkelig noget, og sammenlignet med ”Thisted 1” parcellen hos samme landmand er den langt foran, trods nogenlunde ens jordbund og forhistorie med gylle. Med god mineralisering fra jorden kan de tildelte 143 kg N nok slå til lidt endnu, men der bør lægges yderligere 30 -40 kg N ind inden længe.

 

21-03:

imageyof8b.png

Marken er kommet fint gennem vinter og har ved opstart optaget 20 kg N/ha.

Målinger:

image2qnkg.png

 

Thisted 3

Afgrøde: Hvede

Sort: Mix

Sådato: 20/09

Forfrugt: Hvede

Husdyrgødning i sædskiftet: Nej

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

16-03

NPK

98

09-05

NPK

99

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

197

 

12-05:

Nulparcellen har nu optaget 20 kg N/ha. Med en udbytteforventning på 9 ton/ha giver det et totalbehov på 232 kg N/ha.

imageacb48.png

 

23-04:

imagetv8j.png

Marken har responderet god på en stor tildeling tidligt og har nu optaget 41 kg N mod 18 i nulparcellen. Yderligere tildeling på ca 60 kg N/ha udføres snarest.

 

21-03:

imageif279.png

Marken er kommet fint gennem vinter. Gødningen var så småt begyndt at virke ved første måling 22. marts. Nulparcellen havde optaget 12 kg N/ha og marken 14 kg N/ha.

Målinger:

imageouu6o.png

 

Øster Vrå

Afgrøde: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 23-09

Forfrugt: Raps

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 4

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

10-03

NS

30

21-03

Gylle

130

12-05

NS

40

 

 

 

I alt: 

 

200

 

12-05:

Der er optaget 25 kg N i nulparcellen. Marken har nået st. 33 og det totale kvælstofbehov kan beregnes til 221 kg N/ha ud fra en udbytteforventning på 9 ton/ha. Optaget i marken er på 58 kg N/ha, så der er ikke fuld effekt af den tilførte gylle endnu.

image27dd.png

 

22-04:

imagexitkk.png

Trods stor gødningstildeling marken følger nulparcellen godt med og har optaget 6 kg N siden første måling. Med 160 kg N tildelt tidligt og god mineralisering kan man tillade sig at afvente st 37, før resttildeling fastlægges.

 

22-03:

image5jpe.png

Denne mark er gødet tidligt med NS og har tillige fået gylle. Nulparcellen havde ved første måling optaget 18 kg N/ha, men det var ikke muligt at måle marken pga gyllen.

Målinger:

image9qcik.png

Syd

Esbjerg 1Esbjerg 2HaderselvSkanderborg

 

Esbjerg 1

Afgrøde: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 19-09

Forfrugt: Raps

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.: 4

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

13-03

NS

54

28-03

gylle

100

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

154

 

02-05:

Der er flot kvælstofoptag i marken, men nulparcellen har ikke optaget ret meget, når man tager rapsforfrugten i betragtning. Det tyder på stort totalbehov – 3. tildeling nærmer sig.

17-03:

image0v2g.png

Marken er kommet fint gennem vinter og har ved opstart optaget 15 kg N/ha.

Målinger:

imagecfmz.png

 

Esbjerg 2

Afgrøde: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 19-09

Forfrugt: Raps

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.:

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

13-03

NS

54

20-03

gylle

100

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

154

 

02-05:

Der er flot kvælstofoptag i marken, men nulparcellen har ikke optaget ret meget, når man tager rapsforfrugten i betragtning. Det tyder på stort totalbehov – 3. tildeling nærmer sig.

17-03:

image0rlog.png

Marken er kommet fint gennem vinter og har ved opstart optaget 15 kg N/ha.

Målinger:

image7skza.png

 

Haderslev

Afgrøde: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 10-09

Forfrugt: Raps

Husdyrgødning i sædskiftet:

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

16-03

NS

50

12-04

NS

100

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

150

 

02-05:

Der er rigtig gang i både mark og nulparcel. Der er stort udbyttepontentiale, men den høje mineralisering kommer til at dække en del af behovet.

11-04:

Her har været et godt optag af kvælstof i både mark og nulparcel siden første måling. Det tyder på en vis mineralisering, men også på en sulten mark med at godt potentiale for optag af kvælstof.

16-03:

Marken fremstår svag efter vinteren og har kun optaget 9 kg N/ha. Marken indgår i landsforsøg til kvælstofbarometer og kan derfor også følges i nyhedsbreve om kvælstofbarometer.

Målinger:

imagehexjm.png

 

Skanderborg

Afgrøde: Hvede

Sort: Blanding

Sådato: 20-09

Forfrugt: Vårhvede

Husdyrgødning i sædskiftet: Ja

Jb. nr.:

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

08-03

NS

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

 

 

13-04:

Nulparcellen har optaget 3 kg N siden første måling og marken har optaget 6 kg N. der begynder altså at være effekt af den tilførte gødning. 2. tildeling udføres som gylle snarest.

21-03:

Marken er kommet fint gennem vinter og har ved opstart optaget 15 kg N/ha.

imagel255s.png

 

Målinger:

imageau2ii.png

Øst

Lolland Otterup Ringsted

 

Lolland

Afgrøde: Hvede

Sort: DLA Powermix

Sådato: 24-09

Forfrugt: Vårbyg

Husdyrgødning i sædskiftet: Nej

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

16-03

NS

50

12-04

NS

100

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

150

 

02-05:

Der er flot optag i mark og maksparcel. Nulparcellen er begyndt at arbejde en smule, men det er stadig på relativt lavt niveau, så man skal være vågen og ikke komme bagud med kvælstoftilførsel.

12-04:

Her er godt gang i marken og rigtig flot respons for tilført kvælstof. Nulparcellen står nærmest stille, så her skal man virkelig være vågen og ikke komme bagud med tilførsel af gødning.

16-03:

Marken er i god vækst efter vinter og har optaget 18 kg N/ha. Marken indgår i landsforsøg til kvælstofbarometer og kan derfor også følges i nyhedsbreve om kvælstofbarometer.

Målinger:

image3atms.png

 

Otterup

Afgrøde: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 30-10

Forfrugt: Roer

Husdyrgødning i sædskiftet:

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

16-03

NS

50

12-04

NS

100

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

150

 

02-05:

Nulparcellen står helt stille mens mark og max så småt er kommet i gang. Der må forventes stort optag de næste 14 dage, da den sene sådato får marken til at halte lidt efter gennemsnittet. På billedet ses max og nulparcel.

imagevm1qt.png

12-04:

Nulparcellen har ikke optaget N kvælstof siden første måling, og de gødede parceller har kun optaget 3-4 kg N/ha. Den sene sådato spiller muligvis ind på den lidt langsomme start, og der bør holdes godt øje med nulparcellen. Hvis ikke den begynder at optage kvælstof, skal planen nok korrigeres opad.

Målinger:

imageb93np.png

 

Ringsted

Afgrøde: Hvede

Sort: Skyscraber

Sådato:

Forfrugt:

Husdyrgødning i sædskiftet:

Jb. nr.: 6

Gødningstildeling omgivende mark:

Dato

Type

Kg N total/udnyttet

16-03

NS

50

12-04

NS

100

 

 

 

 

 

 

I alt: 

 

150

 

02-05:

Der er fortsat tale om en meget langsom og sen mark. Der er ikke behov for yderligere gødning lige nu, og der må ventes en acceleration i optag snarest.

12-04:

Her står både mark og nulparcel fuldstændig stille på et meget lavt niveau. Den kolde lokalitet inde i landet og den valgte hvedesort spiller nok ind på den langsomme vækst. Desuden er der et lavt Nmin indhold i jorden, så der er ikke meget at arbejde med.

16-03:

Marken er i svag efter vinter og har kun optaget 5 kg N/ha. Marken indgår i landsforsøg til kvælstofbarometer og kan derfor også følges i nyhedsbreve om kvælstofbarometer.

Målinger:

imagec8xa.png