2. Måling - Medio April

Det varme vejr har sat skub i væksten og kvælstofoptaget. På nogle af de målte lokaliteter er kvælstofoptaget fordoblet siden sidst. Det er vigtigt nu, at planterne ikke mangler kvælstof da strækningsvæksten nu er i fuld gang. Målingerne bærer ikke præg af at afgrøderne har manglet vand.

Det er tydeligt nu at kvælstofoptaget virkeligt er kommet i gang efter vi er sluppet fri af nattefrosten. På de målte lokaliteter er N-optaget øget med 50-100 % på en lille måned i de gødede parceller (de har modtaget 50 kg N i sidste halvdel af marts. I de ugødede parceller har der kun været små øgninger, hvilket tyder på at der ikke er sket meget yderligere mineralisering fra jorden. Nattefrost og tørt vejr er ikke befordrende for mineralisering. På lokaliteten LMO 007 er der dog sket en ret stor fremgang i 0-parcellen. Det kan dog også ses i figuren med de målte optag i 0-parceller, at de målte optag i 0-parcellerne stadig er væsentligt over de sidste 5 års gennemsnit. Det ser ikke ud til at manglen på nedbør har slået igennem på væksten af vinterhveden bare den har fået gødning før regnen stoppede.

Hveden står nu de fleste steder i st. 31-32 så nu sker den kraftige strækningsvækst og behovet for kvælstof er på sit højeste. Det er derfor vigtigt at hovedtildelingen er givet nu. Vi gemmer stadig en restmængde til senere, der kan bruges fra s. 37 hvor det er nemmere at vurdere det samlede kvælstofbehov. Hvis tørken fortsætter (der er vand i prognosen i skrivende stund) vil der nogen steder nok være et mindre behov og der kan måske spares kvælstof. De fleste marker står dog på nuværende tidspunkt godt med et stort rodnet og udbyttepotentialet er stadig intakt. Kommer der nedbør af betydning vil der mange steder være mulighed for et højt udbytte og her bør man være opmærksom på at tildele kvælstof en tredje gang.

 

VKST

 

Agrinord

 

LMO - 006

 

LMO - 007

 

LMO - 008

 

LMO - 009