3. måling i kvælstofbarometeret

I dagene 29-30. april er der blevet målt kvælstofoptag i nulparcellerne, og der er gennemført endnu en måling i kvælstofbarometeret. I dette nyhedsbrev går vi i detaljer med målingerne og giver bud på kvælstofbehov og -strategi i hveden på lokationerne i barometeret frem mod næste måling.

Foreløbig svag mineralisering

Nulparcellerne har optaget alt fra 6 til 33 kg N på nuværende tidspunkt. Gennemsnittet ligger omkring 15 kg N/ha, hvilket er ca. 10 kg N/ha under ni års gennemsnit ultimo april og i øvrigt er præcis samme billede som sidste år.

Målingerne ses i figur 1, hvor man også kan se ni års gennemsnit samt sidste år og året med højest mineralisering (2019). Omsat til kvælstofbehov betyder det nuværende niveau et merbehov på 10-15 kg N/ha i forhold til ni års gennemsnittet, men det kan vi først afgøre endeligt, når den sidste måling er gennemført. Den kolde afslutning på april spiller helt sikkert ind her, og vi forventer øget optag i nulparcellerne i de kommende målinger.

Vores forventning er fortsat, at det generelle kvælstofbehov i 2024 ender lidt over normalen, dvs. at mineraliseringen vinder ind på ni års gennemsnit, men ikke når det helt. 

Figur 1: Udviklingen i kvælstofoptag i nulparcellerne gennem de sidste ni år. Udviklingen i 2024 ligner 2023, og vi forventer et højere kvælstofbehov end i et gennemsnitsår.  

 

Kvælstofbarometeret

3. måling blev gennemført 29. april, og markerne var i st. 31-32. På nuværende tidspunkt er leddene med 50, 100 og 150 kg N/ha gødet færdig, mens de øvrige afventer 3. tildeling i st. 37 og pt har fået 150 kg N/ha.

Alle gødede led fik de første 50 kg N/ha medio marts, så effekten af 2. tildeling fås ved at holde 50 kg N/ha op mod 100 og 150 kg N/ha.

Der er nogen forskel på lokaliteterne, både hvad angår optag og mineralisering. Således har de gødede parceller på Lolland nu optaget over 60 kg N/ha, mens de andre steder ikke er kommet over 30 kg N/ha. Det betyder også, at 3. tildeling nærmer sig på de sydligste lokaliteter, mens der endnu er god tid i resten af landet.

En del af forklaringen på forskellene ligger i dato for gødningstildeling. Selvom der bruges samme forsøgsplan på alle lokaliteter, kan lokale forhold gøre, at gødskningen bliver udsat. Således faldt 1. gødskning hos Teknologisk Institut først 22. marts, mens den lå 8. marts på Lolland. Ligeledes er 2. gødskning udført 10. april på Lolland og 22. april i Ålborg. Det skal man selvfølgelig have for øje, når lokaliteterne sammenlignes, ligesom det skal huskes, at foråret er 1,5 grader koldere i Ålborg end på sydlige lokaliteter.

Lokaliteterne gennemgås en for en nedenfor.

 

Spiras - Haderslev

Første gødskning: 08-03

Anden gødskning: 

Forfrugt: Ærter

Sort: KWS Dawsum

Sådato: 27-09

JB: 7

 

VKST - Rødby

Første gødskning: 14-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Vårbyg

Sort: DLG Starmix

Sådato: 29-09

JB: 6

Nmin: 27

Her er godt gang i væksten, og allerede ved 2. måling var der optaget over 50 kg N/ha. Effekten af 2. tildeling er også begyndt at vise sig, da leddet med 50 kg N/ha står stille, mens de øvrige har optaget 10-15 kg N/ha siden 2. måling. Der er ikke effekt af tildelinger over 100 kg N/ha, så foreløbig haster det ikke med 3. tildeling i denne mark. Nulparcellen står stille omkring 20 kg N/ha. Næste måling vil vise, om der mineraliseres lidt mere af jordpuljen som følge af varmen.  

 

VKST - Ringsted

Første gødskning: 18-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Brigth

JB: 6

Her er ikke den samme gang i væksten som på Lolland, og selv de hårdest gødede parceller har kun optaget 40 kg N/ha på nuværende tidspunkt. Man begynder at kunne se effekt af 2. tildeling, men der er endnu god tid til 3. tildeling. Mineraliseringen ligger nogenlunde som landsgennemsnittet.  

 

Agrinord - Ålborg

Første gødskning: 12-03

Anden gødskning: 22-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Blanding

Sådato: 25-09

JB: 4

 

VKST - Holeby

Første gødskning: 18-03

Anden gødskning: 10-04

Forfrugt: Raps

Sort: Pondus

Sådato: 26-09

JB nr: 6

Nmin: 16

Denne mark minder meget om den anden mark på Lolland (forsøg nr. 2), især hvad angår nulparcel og mineralisering. Dog er der mere tendens til effekt af stigende N-mængder, så man skal nok være mere på tæerne mht. 3. gødningstildeling her.

 

VKST - Slimminge

Første gødskning: 19-03

Anden gødskning: 15-04

Forfrugt: Havre

Sort: KWS Extase

JB: 6

Nmin: 17

Denne mark ligner marken i Ringsted. Begge med kornforfrugt og på JB 6 med middel mineralisering. Der er endnu god tid til 3. tildeling.

 

Teknologist Institut - Søften

Første gødskning: 22-03

Anden gødskning: 15-04

Forfrugt: Havre

JB: 6

Her er en kold og lidt sen lokalitet, hvor der ikke er optaget ret meget af den tilførte kvælstof endnu. Der er god mineralisering, og 3. tildeling kan godt vente lidt endnu.