Sydjylland (inkl. Fyn)


Bogense

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: 20. sep
Forfrugt: Kartofler
Husdyrgødning i sædskiftet: Nej
Jb nr: 4
Udbytteforventning: 9 ton

Gødningstildeling omgivende mark:

Bogense Gødningstildeling 1.JPG

22. april

Mineraliseringen fra jorden er kommet i gang og kvælstofoptaget i nulparcellen er stort – 50 kg N/ha. Et væsentligt større kvælstofoptaget end for gennemsnittet af nulparcellerne, som vi følger.

Det er tydeligt at marken skal tilføres mere kvælstof. I hvert fald er de tilførte 56 kg N/ha (tilført 21. marts) optaget og kvælstofoptaget er væsentlig større i maksparcellen, som er tilført 30-40 kg N/ha mere end marken.

Der bør tilføres mere kvælstof.

Målinger:

Bogense 1
Bogense 1 Nulparcel.JPG

Billede: Nul- og maksparcel (st 31. – 22. april)

Haderslev

Afgrøde: Vinterhvede
Sort:
Sådato:
Forfrugt:
Husdyrgødning i sædskiftet:
Jb nr: 6
Forventet udbytte:

Gødningstildeling omgivende mark:

Haderslev Gødningstildeling 1.JPG

12. april

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Der er ret høj mineralisering i denne mark og samtidig god respons for tilført kvælstof.

Målinger

Haderslev 1

Ribe

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Heerup
Sådato: 10. sep
Forfrugt: Hvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 2
Udbytteforventning: 9,5 ton

Gødningstildeling omgivende mark:

Ribe Gødningsfordeling 1.JPG

25-05: 

Nulparcellen står næsten stille på 29 kg N/ha, mens marken har optaget 40 kg N siden sidste måling. Ud fra nulparcellen kan totalbehovet udregnes til 224 kg N/ha ved 9,5 ton/ha i udbytte. Det vil sig, at der mangler at blive tilført endnu 62 kg N. Disse tilføres snarest – gradueret med atfarm.  

05-05:

Marken har nu optaget 51 kg N, mens nulparcellen næsten har stået stille i en måned. Der foretages endnu en måling ca. 17. maj, før det endelige kvælstofniveau fastlægges.

08-04:

Mineraliseringen fra jorden er også kommet lidt i gang og der er i nulparcellen optaget cirka 5 kg N frem til 8. arpil. Det går ikke så stærkt, hvilket skyldes de kolde forhold indtil nu.

Startgødning blev givet 8. marts i form af YaraMila PROMAGAN. Marken har responderet fint på tilførslen, idet den har optaget 14 kg N siden gødskning. I løbet af april følges op med NS og gylle, inden der afsluttes med NS i stadie 37.   

Marken bliver også brugt til en fortælling om gødningsstrategi generelt som kan ses her: Facebook

Målinger:

Absolut kvælstofbehov: Beregnes ud fra måling af kvælstofoptag i nulparcel i stadie 32-37.

Ribe 1
Ribe 1 Nulparcel 2.JPG
Foto: 25.05.

Vejle Stouby 2

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: 14. sep
Forfrugt: Vinterraps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Udbytteforventning: 9 - 10 ton

Gødningstildeling omgivende mark:

Vejle 2 Gødningstildeling 2.JPG

18. maj

Der er et meget stort kvælstofoptag i nulparcellen, som kan tilskrives effekten af forfrugten samt at parcellen ligger i et område af marken med et stort mineraliseringspotentiale. Vinterens mindre nedbør m.m betyder også en større mængde plantetilgængeligt kvælstof i jorden, som nu kommer til udtryk i form af kvælstofoptag.

Ved en udbytte forventning på 10,5 ton /ha kan det totale kvælstofbehov beregnes til 160 kg N/ha.

Model til beregning: Hvor SN-værdi er kvælstofoptaget i nulparcellen.

Kvælstofbehov formel.JPG

16. april:

Mineraliseringen fra jorden er kommet i gang og der er i nulparcellen optaget cirka 10 kg N i løbet af en måned. Kvælstofoptaget i nulparcellen er på et relativt højt niveau og vinterhveden er også relativ kraftig.

Gødningen på denne lokalitet er tilført relativt sent, men er begyndt at virke. Marken har optaget mere kvælstof end nulparcellen.

Når det bliver varmere, forventes mere plantetilgængeligt kvælstof fra jorden.

Der tilføres nu 2. gødningstildeling

Målinger

Vejle 2 N-optag 2.JPG

Vejle, Stouby 1

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Heerup 
Sådato: 5. sep
Forfrugt: Vårbyg
Husdyrgødning i sædskiftet: Nej
Jb nr6
Udbytteforventning: 8 - 8,5 ton 

Gødningstildeling omgivende mark:

Vejle 1 Gødningstildeling 2.JPG

18.maj

Mineraliseringen fra jorden er kommet i gang og er lidt højere end forventet for lokaliteten og jordtypen. Dette skyldes formentlig den mindre udvaskning og større mineralisering fra efteråret/ vinteren, som nu begynder at komme til udtryk i form af kvælstofoptag.

Ved en udbytteforventning på 8,5 ton kan det totale kvælstofbehov udregnes til 173 kg N/ha. Således vil det nu være passende at tilføre marken lidt mere kvælstof. Vinterhveden er i stadie 37.

16. april:

Mineraliseringen fra jorden er også kommet lidt i gang og der er i nulparcellen optaget cirka 7 kg N i løbet af en måned. Det går ikke så stærkt, hvilket skyldes de kolde forhold indtil nu.

Gødningen på denne lokalitet er tilført relativt sent, men er begyndt at virke. Marken har optaget mere kvælstof end nulparcellen. Det tyder på at det plantetilgængelige kvælstof i jorden på nuværende tidspunkt er opbrugt. Således har tilførsel af let tilgængeligt nitrat i gødningen kunne forsyne vinterhveden med ekstra kvælstof. Når det bliver varmere, forventes mere plantetilgængeligt kvælstof fra jorden.

Målinger

Vejle, Stouby

Vejle 1 Nulparcel 2.JPG

Absolut kvælstofbehov: Beregnes udfra måling af kvælstofoptag i nulparcel i stadie 32-37.

Vojens

Afgrøde: Vinterhvede
Sort:
Sådato:
Forfrugt:
Husdyrgødning i sædskiftet:
Jb nr: 6
Forventet udbytte:

Gødningstildeling omgivende mark:

Vojens Gødningstildeling 1.JPG

12. april

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Der er meget høj mineralisering i denne mark og nulparcellen ligger ved måling 12. april på 40 kg N. Kun marken ved Hadsten har mineralisering på samme niveau. Trods den høje mineralisering responderer marken for tilført kvælstof og har et meroptag på 7-8 kg N. Maksparcellen ligger kun en smule over marken, hvilket tyder på, at der til dato (medio april) er givet gødning nok.

Målinger

Vojens 1