Bestem N-behovet ud fra N-optaget i nulparcellen

På baggrund af svenske forsøg og erfaringer med nulparceller i forsøg med vinterhvede har man beregnet en model, som ud fra kvælstofoptaget i nulparcellen, og det forventede udbytte, kan bestemme det totale kvælstof-behov for marken. Kvælstofbehovet bestemmes ud fra kvælstofoptaget i nulparcellen målt i stadie 32-37.

Kvælstofbehovet i marken bestemmes ud fra modellen:

Kvælstofbehov = 76+(forventet udbytte/ha*22)-(2,1*SN-værdi i 0N).

Hvis udbytteforventningen eksempelvis er 8,5 ton/ha, og der i nulparcellen er målt et N-optag på 34 kg N/ha, vil det totale kvælstofbehov kunne beregnes:

Kvælstofbehov = 76+(8,5*22)-(2,1*34) = 192 kg N/ha ved en udbytteforventning på 8,5 ton/ha.

Hvis vinterhveden er gødet op til 150-160 kg N i stadie 30-31, vil der være et restbehov på 192-146 = 46 kg N/ha i denne mark ved et forventet udbytte på 8,5 ton/ha.

Det totale kvælstofbehov ud fra udbytteforventning og kvælstofoptag i nulparcellen er beregnet i eksemplet i nedenstående figur:

Nordfyn - Nulparcel - billede.JPG