Indstilling af gødningssprederen

De korrekte indstillinger for spredemaskinen afhænger af gødningsproduktet. Kornstørrelses fordeling, vægtfylde ved løsvægt, samt gødningens flowrate har betydning for sprederens korrekte indstilling. Vær opmærksom på at vores gødningstyper produceres på forskellige fabrikker. Fabrikationssted fremgår af en bogstavkode på sækken. Køber du i bulk så få oplyst fabrikationssted af forhandleren.

 • Læs manualen! Producentens anbefalinger til indstilling og kalibrering skal nøje overholdes.
 • Centrifugalsprederen skal indstilles i henhold til den rigtige spredetabel.
 • Husk at tage hensyn til produktionssted når du vælger spredetabel.
 • Skal du bruge litervægten for indstilling af spreder, så mål den efter spredeproducentens anvisning. Test spredemønsteret med spredebakker før spredningen går i gang. Tjek jævnligt om den spredte mængde stemmer med det planlagte. Granulerede og prillede produkter har ikke de samme spredeegenskaber, hvilket fremgår af spredetabellerne. Du kan finde spredetabeller på spredeproducentens hjemmeside.

Spredning af gødningen

 • Sørg for at holde den rette arbejdsbredde i marken. På sort jord kan der med fordel anvendes GPS-teknologi.
 • Brug kantspredeudstyr og hold sikkerhedsafstand.
 • Sprederen kan med fordel være udstyret med sektionsafluk med GPS.
 • Gødning bør ikke spredes i kraftig blæst. I sidevind rykkes hele spredemønsteret sidelæns. I modvind kan der opstå turbulens bag ved traktoren.
 • Vær opmærksom på høj luftfugtighed. Visse gødningstyper optager mere fugt end andre.
 • Hold et jævnt tempo. Et ujævnt tempo kan give 10-20 % forskel i spredningen.
 • Kør ikke for hurtigt. Jo hurtigere du kører jo større virkning får ujævnhederne i marken. Høj fart medfører også at belastningen på spredetallerknerne øges, da mere gødning føres ud pr. tidsenhed. Det kan give et ujævnt spredebillede.
 • Tjek sprederesultatet løbende. Der kan bla. være behov for at justere højden på en traktormonteret spreder. På luftdrevne spredere kan slidte knastvalser i udgangen knække, og hullede slanger kan forårsage ujævn spredning. Læs mere i sprederens manual!

Find dine indstillinger