Forbedring af udbyttet i hvede

De to vigtigste dele når der tales om hvedeudbyttet, er antallet af kerner per arealenhed og den individuelle kernes vægt. Høje udbytter kommer ved at opnå det korrekte antal blade og skud, fastholde en grøn bladmasse og forbedre antallet af korn, aks, skud og korn størrelse. En velbalanceret gødningsplan indeholder alle makro- og mikronæringsstoffer, der er essentielle for at kunne kontrollere disse faktorer.

Afgrødernes næringsstoffer og hvedeudbyttet

Optagelse af makronæringsstoffer i vinterhvede

Kvælstof og kalium er de to næringsstoffer der kræves størst mængder af for at kunne fastholde høje hvede udbytter.

Modsat, er fosfat behovet identisk med behovet for svovl. Behovet for de forskellige makronæringsstoffer forekommer under den hurtige forårsvækst.

Optagelse af mikronæringsstoffer i vinterhvede

En velbalanceret gødningsstrategi er essentiel og bør også indeholde sekunddære næringsstoffer, såvel som mikronæringsstoffer der er vigtige elementer i at opnå høje afkast.