Forbedring af antallet af kerner pr. aks

Antallet af kerner er i sig selv et resultat af antallet af frugtbare skud per arealenhed og antallet af skud på hvert aks. Landmanden skal derfor overveje hvilke næringsstoffer, der kan have indflydelse på antallet af kerner pr. aks.

Afgrødernes næringsstoffer og antallet af kerner pr. aks

Kvælstof

Kvælstof vil have en effect på antallet af kerner som sidder på de individuelle aks. En højt ydende hvedeafgrøde  vil have omkring 45-50 kerner, men tallet vil dog være noget lavere hvis planten mangler kvælstof.

Timingen i brugen af kvælstof er også vigtig.

Kalium

Kalium vil påvirke antallet af kerner pr. aks.

Dette studie fra PTA (Potash Development Association) viser klart og tydeligt sammenhængen mellem kalium tilgængeligheden og antallet af kerner pr. aks. Kaliumangel kan altså resultere i manglende kerneudvikling.

Herunder kan du se andre forsøg med forskellige næringsstoffer og deres påvirkning af udbyttet og antallet af kerner i vinterhvede.