Artikler
december 13, 2017

YaraMila STARTER

YaraMila STARTER er en stærk NPK-gødning udviklet til at starte væksten op i en lang række afgrøder på bedste vis. Yara har tidligere haft den meget populære type YaraMila 18-4-14 i sortimentet, som bl.a. var meget populær til placering ved såning af vårsæd. YaraMila STARTER er en forbedret version af denne, da forholdet mellem P og K er bedre afstemt. Faktisk indeholder YaraMila STARTER 28 % mere fosfor end dens forgænger, så startvirkningen er forbedret markant.


Der er udført Landsforsøg i 2013 og 2014 hvor YaraMila 18-4-14 var den gødningstype, som gav det højeste høstudbytte ved placering til vårbyg (se figur). I forsøgene er der givet samme kvælstofmængde (110 kg N/ha) til alle led, men P- og K-mængden er varieret med de forskellige gødningstyper.

Der er tre situationer hvor YaraMila STARTER er helt oplagt at anvende:

Placering til vintersæd i efteråret

Ønsker man at placere gødning eller sammenblande med såsæd ved såning af vintersæd giver YaraMila STARTER mulighed for at give afstemte mængder af N, P og K. Ved at anvende 100 kg/ha gødning ved såning gives 18 kg N, som er nok til at planterne kan nå at optage det og optaget af mangan øges.

Der gives 5 kg P, der stimulere rodvæksten uden at der tildeles mere end, der kan optages. Der gives 11 kg K, der forbedrer overvintringen af planterne. Derudover tilføres selvfølgelig også S, Mg og B.

Placering til vårsæd

 

YaraMila STARTER er yderst belegnet til placering ved såning. Den giver fuld fosformængde med en praktisk håndterbar mængde i såmaskinen. Kaliummængden passer til middel til høje kaliumtal eller hvis halmen nedmuldes. Der følges op med en kvælstofmængde i st. 30-32. Denne mængde kan tilpasses efter en måling med Yara N-Tester.

 

Opstart af vintersæd i foråret

Med YaraMila STARTER er der blevet endnu bedre mulighed for at starte vintersæd op med en fosforstærk NPK-gødning. Med det høje fosforindhold gives størst mulig startvirkning til vintersæden. Samtidigt er den afbalanceret mht. kvælstof, så der i første tildeling gives en tilpas kvælstofmængde.

Ved en gødningsmængde på 445 kg/ha, som ses i tabellen, tildeles 80 kg N som er en god mængde at starte vintersæden op med. Dermed kan der gødes færdig med f.eks. YaraBela AXAN af to gange. Samtidigt gives nok P og K til at der ved normale udbytter og/eller halmen nedmuldes ikke sker en forringelse af jordens P- og K-status.

YaraMila STARTER har gode fysiske egenskaber

Med en lav hygroskopicitet er YaraMila STARTER god at bruge hvor gødning og såsæd blandes. Det er nemlig sådan at fugt vil vandre fra såsæden over i gødningen over tid, men hvis gødningen har lav hygroskopicitet tager denne proces lang tid og blandingen kan blive anvendt inden gødningen tager skade.