Partikelseparation/afvanding af slam

Har du koagulerings- eller flokkuleringsproblemer i dit rensningsanlæg? Yara kan levere en bred vifte af polymerprodukter til at dække dine behov.

Kravene til rensning af vand og afløb bliver stadig strengere. Kommuner og industri har ansvaret for kvaliteten af det der slippes ud. Rent drikkevand er altafgørende for vores sundhed og livskvalitet. Koagulering og flokkulering er nøgleprocesser i separationen af partikler i vand og ved afvanding af slam. Partikler opslemmet i vandet går sammen og danner større partikler, også kaldet fnug, som så kan separeres fra vandet via fysiske metoder.

Polyakrylamid-baserede polymer (organiske, tørre pulverprodukter, emulsioner/flydende produkter) er meget brugt i partikseparation og ved afvanding af slem, f.eks. ved:

 • Drikkevandsbehandling
 • Spildevandsbehandling
 • Afvanding af slam

I næsten 20 år har Yara brugt sin kemikalieekspertise til at hjælpe både kommunale og industrielle kunder af alle størrelser med at håndtere deres spildevandsproblemer.

Yara har erfaring inden for optimalisering af en række kommunale og industrielleanlæg for behandling af spildevand

Eftersom udslipskravene og håndteringen af disse bliver strængere, vil polymenanvendelse inden for drikkevand, spildevand og slam spille en endnu vigtigere rolle for rensningsanlæg i fremtiden. 

Polykrylamid-baserede polymener bruges ofte i flere forskellige processer, som kombinerer både kemiske- og mekaniskeseparationsprocesser. 

Yara har mere end 15 års erfaring med anvendelse af polymener i forskellige markeder. Vi har den nødvendige ekspertise til at effektivisere koagulerings- og flokkuleringsopgaver for kunder som f.eks: 

Kommuner

 • Typisk inden for drikkevands- og spildevandsbehandling 

Procesindustri

 • Direkte i produktionsprocessen 
 • Behandling af spildevand

Træ- og papirproduktion

 • Spildevandsbehandling

Entrepenører 

 • Afvanding af slam 

En komplet portefølje af polymerprodukter til dine behov for partikelseparering og afvanding af slam

Polymer er vandopløselige makromolekyler, som har evnen til at hjælpe i koagulerings- og flokkuleringsprocesserne i vandet.

Yara tilbyder en række af koagulenter og polymerprodukter, som f.eks: 

Organiske og uorganiske koagulanter

 • F.eks. Polyaminer og PolyDadMacs

Tørre pulverprodukter

 • Forskellig molekyle vægt som lav/mellem/høj/ekstra høj
 • Et bredt ladningsspekter fra anionisk, nonionisk og kationisk
 • Forskellige struktur, f.eks. lineær eller forgrenet 

Emulsion (flydende) polymer

 • Forskellig molekyle vægt som lav/mellem/høj/ekstra høj
 • Et bredt ladningsspekter fra anionisk, nonionisk og kationisk
 • Forskellige struktur, f.eks. lineær eller forgrenet 

Yara har en bred portefølje med polymerprodukter, der passer til dine behov. 

Valg af polymer og korrekt dosering

Tilsætningen af de rette polymer, samt den rette dosering er vigtig for en optimal resningsproces. De rette valg kan give højere effektivitet og reducerede omkostninger. Med valg af den rigtige dosering kan omkostninger reduceres gennem slamvolumen, transportomkostninger og omkostninger i forbindelse med deponering af slam. 

Yara kan hjælpe med at identificere problemer i din vand eller slambehandling. 

Hvis du ønsker hjælp, kan vi i fællesskab gennemgå dine processer og finde ud af hvilke optimeringsmuligheder, der findes i processen. Baseret på undersøgelsen vil vi foreslå mulige ændringer, som kan hjælpe til at effektivisere partikelseparationen eller afvanding af slam i dit anlæg. 

Kontakt os for mere information eller hvis du ønsker en optimalisering af dit system. Bemærk også at vi kan levere andre vandbehandlingskemikalier som næringsstoffer, uorganiske koagulenter og tungmetalbindere. 

Kontakt os

Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions
Sara Ekström
Sara Ekström
Salgsansvarlig - Vandbehandling/YaraNutriox™