Biologisk spildevandsbehandling - Næringsstoffer

Har du problemer med biologien i dit rensningsanlæg? Yara leverer de næringsstoffer som du behøver. Biologisk spildevandsbehandling benytter bakterier til nedbrydning og omdannelse af organiskmateriale i spildevandet.

Industrielt spildevand indeholder ofte store mængder organisk materiale (BOF,KOF). Dette kan fjernes ved biologisk rensning forudsat at der er en tilstrækkelig mængde og den rette type af næringsstoffer tilstede. Hvis din biologiske renseproces ikke fungerer så godt som den burde, er det vigtigt at finde årsagen til dette: Biokulturen.

Industrielt spildevand mangler ofte tilstrækkelige mængder næringsstoffer (N) og (P) for at opnå tilfredsstillende biologisk aktivitet. Det er derfor nødvendigt at tilsætte ekstra kvælstof og fosfor for at få processen til at fungere optimalt.

Hvilke produkter passer bedst til dit anlæg og din biologi?

Dette afhænger blandt andet af typen af renseproces, størrelse, belastning i forhold til dimension, tilgængeligt doseringsudstyr osv. Vi kan sammen finde frem til den rette løsning for lige netop dig.

Med over 100 års erfaring inden for kvælstofkemien og over 20 års erfaring med spildevandsbehandling, har Yara de helt rette løsninger til dine behov.

Yaras eksperter samarbejder med dig for at finde de optimale løsninger. Anvendelse af de rette næringsstoffer og doseringsmængder kan give følgende fordele:

Økonomiske fordele ved den rette dosering af næringsstoffer i den biologiske renseproces

 • Reducerede drift- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Reduceret behov for kostbare kapacitetsudvidelser

Miljømæssige fordele ved den rette dosering af næringsstoffer i den biologiske renseproces

 • Lavt udslip af kvælstof og fosfor
 • Reduceret udslip til modtageren

Procesoptimerings fordele ved den rette dosering af næringsstoffer i den biologiske renseproces

 • Øget renseeffekt grundet højere aktivitet i biomassen og bedre slamseparation
 • Nemmere og bedre afvanding af slam på grund af reduceret vækst af filamentære bakterier, forbedret flokkulering og højere slamkoncentration
 • Stabil drift og nemmere procesopfølgning

Yara leverer de næringsstoffer som du har brug for.

Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions
Sara Ekström
Sara Ekström
Salgsansvarlig - Vandbehandling/YaraNutriox™

Yara kan hjælpe med at finde årsagen til at dit biologiske rensningsanlæg ikke fungerer optimalt

Yara kan hjælpe med at finde årsagen til. Der er mange forhold, som påvirker hvor optimalt biologien i et rensningsanlæg fungerer. En af disse faktorer er tilgængeligheden af næringstoffer. Hvad er den rette mængde af næringsstoffer? Det afhænger af mængden af organisk materiale som er biologisk nedbrydeligt, samt driftsforholdene.at dit biologiske rensningsanlæg ikke fungerer optimalt

Biologiske problemer som er relateret til næringsstoffer: 

til mangel næringsstoffer til overdreven mængde af næringsstoffer
 • Reduceret rensningseffekt 
 • Omfattende vækst af uønskede bakterier
 • Overskud af ekstracellulær polymen produktion 
 • Hydrolyse af slam
 • Lang opstartstid og reduceret gasproduktion i anaerobe systemer 
 • Udslip af næringstoffer til modtageren 
 • Uønsket biologisk vækst 
 • Luksusoptag af fosfor 
 • Øget slamproduktion 
 • Øgede kemikalieomkostninger 

Kunne processerne i dit renseanlæg optimeres?

Industrielt spildevand kan variere meget i både sammensætning og i behov for tilsætning af eksterne næringsstoffer. Kommunalt spildevand indeholder som regel tilstrækkelige mængder kvælstof og fosfor for en optimal biologisk proces.  

Følgende industrier producerer spildevand som kan trænge til ekstern tilsætning af næringsstoffer i større eller mindre grad: 

 • Træ- og papirproduktion
 • Oliraffinaderier / petrokemiske industrier 
 • Bryggerier 
 • Forarbejdning af frugt og grøntsager 
 • Tekstilindustrien 
 • Kemikalieindustrien 
 • Medicinalindustrien 
 • Kondensering
 • De-icing væsker fra lufthavne

Nutriol® - Yaras portefølje af næringsstoffer specielt udviklet til biologisk spildevandsbehandling

Nutriol-produkterne indeholder enten kvælstof eller ulige blandinger af kvælstof og fosfor. Nutriol er simpelt at anvende. 

 • Væskeform for enkel dosering 
 • Nutriol indeholder alle de næringsstoffer som dit biologiske anlæg trænger til, så du undgår at skulle dosere flere produkter på samme tid. 

Nutriol kan også indeholde nitrat, som kan give mange fordele for din proces. 

Udover Nutriol, leverer Yara også flere andre produkter med et ulige indhold af kvælstof og fosfor, i væskeform eller fast form og i bulk eller emballage. 

Vores kunder benytter i dag en række af Yaras næringsstofprodukter: 

  Total mængde kvælstof  (N) og fosfor (P) tilgængeligt i produktet (%)
Total-N Urea-N NH4-N NO3-N P04-P
Urea 46 46 0 0 0
Urealøsning 40% 19 19 0 0 0
Ammoniakløsning, 24,5% 19 0 19 0 0
Ammoniakløsning, 25% 19 0 19 0 0
Nutriol N® 30 15 8 8 0
Fosforsyre, 75% 0 0 0 0 24
Fosforsyre, 72% 0 0 0 0 23
Nutriol® NP5 21 15 3 3 4

Vi kan også tilbyde mikronæringsstoffer. 

Kontakt os for at finde ud af hvad der passer dig og dine behov bedst.