Reagenser til SCR- og SNCR-systemer til reduktion af NOx

Når du skal vælge imellem et SCR- og et SNCR-system til reduktion af NOx-emissioner, er en af de første beslutninger, du skal træffe, valget af reduktionsmiddel til dit system til bekæmpelse af NOx

Dette kan være en kompliceret beslutning, da der er flere parametre, du skal tage højde for:

  • Lokalitetens beliggenhed 
  • Leveringsomkostningerne på reagenset 
  • Leverandører af reagens i nærheden samt mulige nødforsyningskilder.

Yara har over et århundredes erfaring i produktion, logistik, opbevaring og håndtering vedr. ammoniak og urea. Vi er i dag førende i verden inden for produktion og distribution af ammoniak. Vores aktiviteter er fordelt på et netværk bestående af 30 produktionssteder og 200 terminaler i hele verden. Vi deler denne ekspertise med dig, så du kan vælge det rette reagens til din NOx-reduktion.

Der er nogle vigtige kriterier, du skal tage højde for, når du skal vælge den bedst egnede reagenstype:

  • Hvor stort er dit anslåede årlige forbrug af NOx-reagens?
  • Kan ammoniak uden videre leveres til lokaliteten? 
  • Hvor stor viden har dine medarbejdere om håndtering af kemikalier? 
  • Kan der implementeres undervisning i opbevaring og håndtering af kemikalier?
  • Vil opbevaringsstedet befinde sig i et boligområde eller på et sted med omfattende aktivitet? 
  • Hvilke normer eller lokale eller landsdækkende regler gælder der for håndtering af disse kemikalier?

Kontakt os

Hans Henrik Hanberg
Hans Henrik Hanberg
Sales Manager - Stationary and Marine reagents - Chemical Applications North Europe
Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions