YaraTera KRISTA MOP

YaraTera KRISTA MOP

YaraTera KRISTA MOP (60% K) er en vandopløselig kaliumkloridgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig i vand.
YaraTera KRISTA MOP kan anvendes til alle typer vanding - både drypvanding, gødselsvanding og sprinklervanding.