YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera Krista MAG (11% N, 9% Mg) er en magnesiumnitrat med vandopløselig kvælstof- og magnesiumgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig i vand.

YaraTera KRISTA MAG kan anvendes til alle typer vanding - både drypvanding, gødselsvanding og sprinklervanding.