Erfaring med YaraBela SELEN

Lars Nissen har 2700 malkekøer og dyrker 1850 ha med grovfoder, hvoraf ca. 1300 kan vandes. Foderplanen rummer omkring 75 % hjemmeavlet grovfoder, hvoraf ca. 1/3 er græs og resten majs. Lars Nissen har brugt YaraBela SELEN til græsmarkerne i ca. 10 år.

Om de første erfaringer med skiftet til YaraBela SELEN siger han:

”Vi oplevede, at vores analyser af grovfoderet var helt i bund på selen, og selvom vi brugte minrask selen i foderet, havde vi problemer med reproduktion, især hos kvierne. I det første år gav vi ca. 350 kg/ha til første slæt og så, at indholdet af selen nåede op på 0,25 PPM mod 0,018 PPM året før.

Selvom vi ikke brugte YaraBela SELEN til de følgende slæt, varede effekten ved, og vi fik en markant forøgelse af selen i de analyser også. Effekten i stalden kom hurtigt og var meget tydelig.

Kvierne fik lettere ved at blive drægtige, når de fik en stor mængde organisk bundet selen ind via grovfoderet.”

 Selen

Da det første års erfaringer var gjort, lavede Lars Nissen en strategi for den fremtidige brug af YaraBela SELEN, og den har han fulgt lige siden:

”Efter de første gode erfaringer har vi udelukkende brugt YaraBela SELEN som mineralsk gødning til slætgræsmarker, og de får typisk omkring 600 kg/ha fordelt på de første 2-3 slæt i kombination med biogasgylle.

 YaraBela SELEN giver en meget sikker og forudsigelig effekt, og giver os tryghed for et stabilt, højt indhold af organisk selen i vores græsensilage. Jeg vil anbefale YaraBela SELEN til alle, der oplevet problemer med selenmangel i besætningen.

Det giver en effekt, der er efter min erfaring ikke kan opnås med tilsætning af mineralsk selen i foderet.”