Opbevaring af YaraVita produkter

Brug en gaffeltruck eller en palleløfter når du aflæsser dine YaraVita produkter. Sørg for at udstyret kan klare den vægt som lasten har. Undgå at dele pallerne med håndkraft for at aflæsse leverede produkter og sørg for at den beskyttende ompakning ikke er beskadiget ved aflæsning. Lad ikke pallerne stå udenfor efter aflæsning. Paller skal opbevares i rækker. Hvis det ikke er muligt at stille pallerne på rækker, så sørg for at følge retningslinjerne for stabling af paller.

YaraVita produkter med forskellige lagringsmuligheder

YaraVita produkterne er færdigprodukter designet specielt til plantenæring. Der findes YaraVita produkter til bladgødskning, til optag gennem rødderne via gødskningsvanding samt til hydrokulturer. Der findes også en række produkter til frøbehandling. Produktporteføljen indeholder opløseligt pulver, flydende gødninger og suspensions produkter.

Flydende gødning

Opløsning (Næringsstofferne er 100% opløselige i vand) Klare, fritflydende væsker, der nemt blandes med vand og giver en klar opløsning Alle næringsstoffer samlet i en fuldt opløselig form.

Suspensioner (størstedelen af næringsstofferne opløses ikke fuldt ud i vand)

  • Uigennemsigtige flydende væsker som nemt opløses i vand og skaber uklare eller mælkede suspensioner.
  • Indeholder de fleste næringsstoffer som små mikroniserede partikler, kun delvist opløselige I vand.
  • Sammensat så næringsstofferne modstår den densitetsvirkning som vil forsøge at nedbryde dem

Pulver gødninger

Opløselige gødninger

  • Indeholder alle næringsstofferne i opløselig form.
  • Vil opløses når de puttes i vandet og giver derefter en klar opløsning.

Letopløselige gødninger

  • Opløses i vand og giver en uklar/ mælkeagtig suspension.
  • Indeholder de fleste af næringsstofferne som mikropartikler, der kun delvist opløses i vand.

Er du interesseret i mere information?