Håndtering og transport af gødning

I løbet af produkternes levetid gennemgåes forskellige faser og mekaniske belastninger før de ender ved slutbrugeren. Det er altafgørende at produkterne ved levering er af tilfredsstillende kvalitet, klar til anvendelse og uden at påvirke gødskningen og senere hen udbyttet.

Sikkerheds- og kvalitetsinspektion af skibe og lagerbygninger

 • Skibe skal inspiceres i overensstemmelse med internationale kvalitets- og sikkerhedsprocedurer (IMO) og i overensstemmelse med Yaras inspektionsstandarder.
 • Det skal sikres at der ikke sker en kryds-kontaminering under omskibning eller i lagerbygningen. 
 • Elektriske installationer må ikke komme i direkte kontakt med gødningen.
 • RYGNING FORBUDT skilte bør opsættes og respekteres.
 • Gulve i lagerbygninger, transportbånd og andet materiel skal være rene, tørre og fri for restprodukter.
 • Opbevar ikke forskellige gødningstyper og off-spec produkter sammen.

Præventive foranstaltninger for bevaring af kvaliteten ved bulk-opbevaring (lastning af skibe, pramme og lastbiler)

 • Rene tørre lastrum, fri for kontaminering og løs rust.
 • Tæt overdækning, skibe til havs skal testes ved brug af ultralyds detektor.
 • Reparation hvis overdækningen ikke er tæt (gummipakninger, kompressions bar).
 • Skodder af træ skal dækkes med plastik.
 • Lasten skal overdækkes med plastik og sikres med stænger. 
 • Lastning må ikke forekomme i regnvejr eller tæt tåge. Transport med lastbil eller varevogn skal være tør, ren og overdækket mod vejr og tab.
 • Undgå store produktspild under lastning. 
 • Lasten skal tjekkes i overensstemmelse med IMO-bekendtgørelserne (BC kode). Hvis muligt skal dette ske ved slutningen af lastningen.

Losning

 • Havnekraner eller skibskraner udstyret med grab er anbefalet.
 • Inspicer lasten inden losning. Tjek om lugekarmer og lastens overflade. Hvis produktet er blevet skadet (kontaminering / vand indtrængen), få fat på en til at vurdere lasten og informer ansvarshavende / chef om beslutningen.
 • Tag billeder af alt skadet last og send dem til den nærmeste kundeservice enhed.
 • Hvis skaderne har resulteret i spildte produkter, skal dette behandles i overensstemmelse med de givne retningslinker for produktet (Sikkerhedsdatablade). 
 • Fjern ikke plastikdækket over lasten før losningen starter. 
 • Losning skal ikke foregå i regnvejr eller ved tæt tåge. Luk lugerne.
 • Vær sikker på at vandskadet last og kontaminanter er adskilt fra sunde produkter.
 • Bland ikke ødelagte eller våde materialer med sunde produkter, hverken på kajen eller på skibets dæk.
 • Minimer kørsel i produkterne for at undgå  formering af støv og ødelagt materiale.
 • Vær forsigtig ved håndtering af produkterne så knusning for så vidt muligt undgås.
 • Hold losningsudstyret rent og tørt.
 • Hurtig losning er vigtig for at undgå vandabsorbering.
 • Fjern spild fra grabben jævnligt.

Indersækken er vandtæt. Men skades denne kan det påvirke gødningen. Vær’ derfor altid opmærksom på ydre skader som skyldes transporten eller losning

Afblanding af gødning

Gødning består af gødningskorn af varierende størrelse. Ved bevægelse eller vibrationer vil de små og store partikler deles og afblandes. Dette fænomen kan ske mange forskellige steder i distribueringssystemet og især når gødningen ligges i store bunker. De mindste partikler vil centreres omkring midten af bunken. Det anbefales at gødningen stakkes i mange små dynger og sørge for at blande godt ved brug.

Udstyr til læsning, losning, opbevaring og transport

 • Grabber,  tragte, lastbiler, transportbånd og alle områderne brugt i denne forbindelse skal  være rene og tætte.
 • Tøm tragte og transportbånde inde pauser. Rengør hvis nødvendigt.
 • Trykluftsdrevne transportbånd, kædedrevne transportbånd og snegle er ikke anbefalet.
 • Hvis muligt, afskib altid fulde paller. Dæk pallerne med et beskyttende dække og opbevar dem bagest i lagerbygningen. Sørg for at YaraVita produkter er beskyttet mod skade og skidt under transport.

Opbevaring og aflæsning af løsvarer

 • Opbevaringsstedet skal være fugtfrit og der skal være rent og tørt, før varen lægges på plads.
 • Dørene skal kunne lukkes tæt og andre åbninger skal lukkes.
 • Sidevægge af træ skal dækkes med plastik hvis de ikke er impreneret.
 • Produkter i løsvægt skal dækkes med plastik eller anden form for afdækning, lige så snart de er aflæsset.
 • Overdækningen skal overlappe med mindst 0,5 meter og skal være fastnet med pinde. Hvis mange forskellige overdækninger er benyttet vertikalt, skal de øverste overdækninger overlapped de nederste. Overdækningen skal derudover dække 1 meter på gulvet foran produktet.
 • Når produkter fjernes fra stakken, må de resterende produkter ikke udsættes for luft.
 • Overdæk med det samme efter produktet er fjernet.
 • Undgå kryds-kontaminering af produkter.
 • Hvis spild, fej og rengør med det samme.
 • Undgå spild når bunken genopbygges med en frontlæsser: overfyld ikke skovlen og undgå at køre ind i bunken.
 • Hvis der observeres klumper i bunken skal produktet sigtes inden levering eller før afsending.
 • Undgå kontakt med varmekilder.
 • Undgå at køre i gødningsbunken med frontlæsseren.

Brug af frontlæsser/skovl

En frontlæsser er nyttig når løsvarer skal flyttes. For at undgå at skade materialet for meget, er det anbefalet at tage følgende foranstaltninger:

 • Holde den korrekte vinkel mellem skovlen og gulvet for at minimere skader på gødningen.
 • Hold den ikke helt flad.
 • Undgå at spilde på gulvet.
 • Kør ikke hjulene ind i bunken.

 

Manuel håndtering af gødningssække

Vi anbefaler at man altid beskytter kroppen ved håndtering af kemiske produkter - uanset om produktet er klassificeret som farligt eller ej. Undgå direkte kontakt med hud og øjne og læs altid labellen på sækken. Den indeholder vigtig information om potentielle farer og hvordan man undgår disse.

 • Stå ikke under eller tæt på sækkene når de løftes, flyttes eller tømmes.
 • Når sækken er løftet udfør opgaven og lad den ikke hænge.
 • Udstyr brugt til at løfte sække skal have afrundedekanter for at undgå at skade løfteøjet.
 • Brug aldrig en pallegaffel til at løfte storsækken, da dennes kant kan skære løfteøjet i stykker, hvilket medfører risiko for at sækken falder ned.
 • Brug en kniv med langt skaft til at skære sækken op.

OBS: Hvis en storsæk er blevet beskadiget i stakken, skal operatøren under ingen omstændigheder nærme sig sækken før en passende risikovurdering er lavet. Det er før set at en beskadiget storsæk nede i stakken har gjort underlaget for de ovenstående ustabilt og er faldet ned og har lavet medført skade på operatøren som har ført til en dødelig udgang. Stakken skal skilles ad med truck og den skadede sæk skal fjernes. Det er i den forbindelse vigtigt at tænke på sækkens beskaffenhed og styrke, når den fjernes.

Håndtering af småsække (manuel håndtering)

 • Løft eller håndtér ikke for meget vægt. Store belastninger kan give skader.
 • Løft med den rette kropposition og få ordentligt ved sækkene. 
 • Hold hovedet oppe og ryggen rank under løft og håndtering.0.17.1 Image Lifting and moving2
 • Når sækken er løftet, juster hændernes position så du er sikret et godt greb.
 • Når sækkene bæres, hold sækken tæt til kroppen og livet.
 • Undgå at dreje ryggen eller læne kroppen sidelæns mens du løfter eller bærer sækken.
 • Bevæg dig stille og roligt.
 • Stil sækken fra dig og juster derefter dens retning.

 

Er du interesseret i mere information?