Artikler
november 04, 2022

YaraSuna - ny organisk NPK-gødning til økologien

Af: Jens Bach Andersen, agronom Yara

I seneste nummer af Vækstaktuelt (2022, nr. 1) skrev vi om vores nye gødning til det økologiske landbrug – YaraSuna. På det tidspunkt var gødningen endnu ikke afprøvet, demonstreret og markedsført i Danmark. Det er den nu, og vi er klar til at levere højkvalitetsgødning til økologerne fra vækststart i 2023.


Yarasuna billede
Yarasuna billede

Stor interesse

YaraSuna 9-3-1 var med som nyhed til Økodag på Erholm Slot
i maj. Her havde vi givet 80 kg N pr. ha i en demoparcel og på vores stand fremviste vi produktet og fik et indtryk af interessen på det danske marked. Der var flot fremmøde på Økodagen med 750 gæster, og en stor del af dem kom forbi Yaras stand. En af gæsterne var økologisk landmand Filip Friis fra Løgumkloster, der udtalte: 

”Rent geografisk ligger vi fordelagtigt i forhold til at bruge husdyrgødning, da der er mange husdyrproducenter i det sønderjyske. Men vi bliver stillet overfor en udfordring, når det ikke længere er tilladt at benytte konventionel husdyrgødning. Her vil Yaras gødning være en interessant mulighed, netop fordi den kan placeres”. 

 

"Vi har i årets forsøg erfaret en god fast pillekvalitet for YaraSuna"

- Filip Friis, økologisk landmand

 

Tilbagemeldinger som den fra Filip Friis bruger vi i det videre arbejde og udvikling af YaraSuna 9-3-1, og de mange input fra dagen på Erholm Slot gav grund til stor optimisme, når vi ser frem mod 2023.

 

"Yaras gødning er en interessant mulighed, netop fordi den kan placeres", Filip Friis,
økologisk landmand. (Foto: Henriette Lemvig, Effektivt Landbrug)

 

Positiv modtagelse fra konsulenter

Økologikonsulenterne rundt om i landet er også blevet opmærksomme på YaraSuna 9-3-1, og vi har spurgt et par af dem om deres syn på produktet. Fra Thor Bjørn Kjeldbjerg, LandboNord lyder det: ”Vi har i årets forsøg erfaret en god fast pillekvalitet for YaraSuna. Det giver bl.a. mulighed for at udså en del sammen med kornudsæden, uden at det danner bro, og dermed få en ønsket placeringseffekt. N-responsen ser ud til at være på linje med andre kød- og benmelsprodukter. Det er godt, at der kommer en spiller mere på markedet for økologiske gødninger”

Han suppleres af Henrik Fredsgaard Larsen, Agrovi: ”Vi har ikke adgang til ret meget husdyrgødning, så for vores landmænd er det helt afgørende, at der findes et bredt udvalg af pelleterede økologiske gødninger. Derfor er vi meget glade for, at Yara også er gået ind i dette marked, så kunderne får
mere at vælge imellem og konkurrencen skærpes”.

 

”N-responsen ser ud til at være på linje med andre kød- og benmelsprodukter. Det er godt, at der kommer en spiller mere på markedet for økologiske gødninger”.

- Thor Bjørn Kjeldberg, LandboNord

Tilbagemeldinger og reaktioner fra økologikonsulenter er helt centrale i den videre udvikling af produkter i YaraSuna-serien, så vi sætter stor pris på den positive interesse fra konsulentside, og samarbejdet med økologikonsulenter vil blive endnu tættere fremover. Det er med til at sikre, at produkterne både i indhold og kvalitet passer bedst muligt til det danske marked. 

 

 

Gode takter i landsforsøg

YaraSuna 9-3-1 er afprøvet i to landsforsøg ved Fjerritslev og Rønde i 2022. Begge forsøg er udført i havre, og der er tilført fra 0-140 kg total N i forskellige økologiske gødningskilder. Desuden er der givet hhv. 45, 90 og 130 kg N i svinegylle som reference. YaraSuna 9-3-1 er tildelt i to niveauer med hhv. 51 og 103 kg N. Forsøget ved Rønde var høstet ved redaktionens afslutning, og det ser ud til, at YaraSuna virker omtrent på niveau med svinegylle som kvælstofkilde (figur 1). 

 

FIGUR 1 - YaraSuna 9-3-1 testet i økologisk havre. 50 kg tilført total N i YaraSuna 9-3-1 giver et merudbytte på 6,7 hkg pr. ha, og 103 kg N giver et merudbytte på 21,0 hkg pr. ha. Resultatet fra Landsforsøgene 2022 er foreløbige, og de endelige resultater kan derfor være afvigende.

 

Effekten underbygges af bedømmelser på kvælstofmangel og målinger af biomasse i sæsonen, hvor YaraSuna 9-3-1 også virker omtrent på niveau med svinegylle. Således var NDVI reflektansen, der er et udtryk for biomassen, ultimo maj 0,75 for 80 kg NH4 -N i svinegylle og 0,74 for 80 kg NH4 -N i YaraSuna. På billedet fra Fjerritslev kan det ses, at forsøget var præget af kvikgræs, mens forsøget i Rønde havde en del tidsler ujævnt fordelt over arealet. Derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold.

 

Fremtiden er lys

Efter den første gode modtagelse i 2022 ser vi frem til at udbrede YaraSuna i 2023. Det er vores forventning at kunne tilbyde YaraSuna via grovvareforretningerne, og vi regner med at kunne imødekomme efterspørgslen fra det danske marked til fulde. Desuden har vi YaraSuna 9-3-1 med til det kommende Agromek, hvor vi glæder os til en snak med de økologiske landmænd og konsulenter om optimal gødskning af økologiske afgrøder.