Artikler
juni 15, 2020

Yara N-Tester støtter op om de rigtige beslutninger

Af: Af Kristoffer Thomsen, Yara

Hos konsulenthuset velas har man anskaffet 8 Yara N-Testere, da man gerne vil bruge dem som supplement til de værktøjer, som konsulenthuset allerede er i besiddelse af. Det handler for velas om at kunne give så god rådgivning som muligt til deres kunder.


Yara N-Tester er et beslutningsværktøj, der gør det muligt for landmænd at måle afgrødernes kvælstofbehov i sæsonen. Yara N-Tester har især slået igennem i konsulentbranchen, hvor de fagligt professionelle planteavlskonsulenter kan underbygge deres rådgivning med præcise målinger fra N-testeren.

I konsulenthuset velas sidder nogle af landets dygtigste planteavlskonsulenter, som dagligt arbejder på at rådgive danske landmænd i optimering af deres bedrifter og træffe de rigtige beslutninger. En af disse konsulenter er Daniel Damhus, som i sin rådgivning blandt andet har fokus på de forskellige optimeringsmuligheder, landmanden har i sine marker.

Daniel RK N-Tester i marken.JPG

– Gødningsområdet er et af de områder, hvor der er mulighed for at optimere sin planteavl, især hvis der anvendes husdyrgødning på bedriften. Det handler i første omgang om at interessere sig lidt for det. Hvis man bare lægger lidt kræfter og fokus på tildelingen af gødning, så kommer man hurtigt langt, siger Daniel Damhus.

N-tester som rådgivningsværktøj

– Gødning er et svært område, og man kan ikke sidde hjemme og lave en 100 procent korrekt gødningsplan. Det er biologi, vi arbejder med, og derfor kan man ikke kun sidde på kontoret og beregne den optimale mængde N, der bør tildeles, siger Daniel Damhus og fortsætter:

– I efteråret laver vi derfor så skarp en mark- og gødningsplan som muligt, som så bliver taget op til revision i løbet af vækstsæsonen.

Vi evaluerer på det, vi har gødet og estimerer således et udbyttepotentiale. Evalueringen sker på baggrund af den viden, vi har, eksempelvis data fra satellitværktøj og N-tester, som er med til at validere vores vurdering. N-testeren bliver ofte brugt som en måde at verificere de planer, der allerede er lagt, men nogle gange kan den også give overraskende resultater.

– Hvis man bare lægger lidt kræfter og fokus på tildelingen af gødning, så kommer man hurtigt langt, udtaler Daniel
Damhus, velas.

 

Gødningsplaner optimeres

– I syv ud af ti tilfælde er vi enige i de resultater, vi ser fra N-testeren, men det sker, at den viser nogle uventede anbefalinger. Dette har fået os til at stoppe op og kigge nærmere på den enkelte mark.

N-testeren giver et ret præcist billede, men man skal huske, at det kun er vejledende. Derfor har vi altid taget ekstra målinger, hvis vi har været i tvivl om dens anbefalinger.

Vi har efterfølgende brugt nogle af disse uventede anbefalinger som udgangspunkt for en diskussion om den enkelte marks behov. Diskussionen har været med til at revurdere vores vurdering og skabt fokus på gødningstildeling. Dette har gjort den til et godt støtteværktøj i vores rådgivning, fortæller Daniel Damhus. Hos Yara anbefaler man ligeledes, at man bruger N-testeren som et redskab til netop at få indsigt i sine marker.

– Med N-testeren går man jo ud i marken og undersøger planternes behov her og nu. Resultatet kan bruges til at lægge en mere præcis tildelingsplan, så man kommer så tæt på optimum som muligt. Kvælstofoptimum er aldrig konstant og varierer fra år til år, afslutter Daniel Damhus fra velas.

danielrosenkildedamhus01.jpg

Daniel Rosenkilde Damhus arbejder til dagligt som planteavlskonsulent hos rådgivningsfirmaet velas, det nye navn på sammenslutningen af de to konsulentvirksomheder LMO og Centrovice. Velas tæller omkring 600 medarbejdere og er dermed landets absolut største rådgivningsvirksomhed.

Bestil en N-Tester måling fra dit lokale konsulenthus