Artikler
juni 15, 2020

Produktion af bladgødninger kræver viden og erfaring

Af: Steen Aarup, Yara

Yara udvikler og producerer en række afgrødespecifikke produkter med en meget høj koncentration af næringsstoffer. YaraVita® er en produktserie, der er udviklet til at sikre, at planterne modtager alle nødvendige mikronæringsstoffer og dermed får de bedste forudsætninger for en optimal vækst. Gødningerne kan anvendes sammen med stort set alle plantebeskyttelsesmidler.


Alle YaraVita bladgødninger, som sælges i Danmark, produceres på Yaras fabrik i Pocklington, der ligger i nærheden af byen York i England. Fabrikken blev grundlagt i 1967 og har således over 50 års erfaring i produktion og udvikling af bladgødninger. 

Fabrikken producerer også produkter, der er udviklet til coatning af frø og gødning med mikronæringsstoffer. Udover fabrikken i England produceres YaraVita produkterne også på en fabrik i Brasilien, der leverer til Sydamerika. YaraVita produkterne sælges i 87 lande spredt over hele kloden.

Der ligger et stort knowhow bag YaraVita produkterne. Ved anvendelse af avancerede formuleringsteknikker, særlige sprede- og klæbemidler og sammensætning af de enkelte næringsstoffer opnås en virkning, der overgår de fleste andre produkter på
markedet.

Gennemtestet kvalitet

Råvarerne, der anvendes ved fremstillingen af YaraVita, analyseres for renhed og for indhold af tungmetaller. Inden et produktionsparti forlader fabrikken udtages en prøve, der testes på fabrikkens laboratorie for at sikre kvaliteten. 

Formulering sikrer optimal virkning 

Spredemidler medfører en optimal dækning af bladoverfladen og en hurtigere indtørring, hvorved kontaktfladen med bladet forøges, og næringsstofferne kan bedre optages. Klæbemidler sikrer, at bladgødningen er regnfast. Hvis bladgødningen ikke er regnfast, og ender i jorden efter en regnbyge, bliver næringsstofferne ikke optaget af bladene og får ikke den virkning, der var tiltænkt.

Penetreringsmidler øger optagelsen og fordelingen af næringsstofferne i planten. YaraVita produkterne kan derfor anvendes direkte uden yderligere tilsætning af spredeklæbemidler.

Analytic

Lille mængde, stor virkning 

Kendetegnende ved YaraVita produkterne er deres høje indhold af næringsstoffer og blandbarhed med næsten alle sprøjtemidler og blandinger heraf. For at du kan være på den sikre side med hensyn til blandbarhed, kan du, via www.tankmix.com eller via vores app Yara TankmixIT, få svar på, om en given blanding kan udsprøjtes.

Den høje koncentration af næringsstoffer bevirker en lav dosering pr. hektar, hvilket gør produkterne lette at anvende. Der skal ikke håndteres store mængder med lav koncentration, hverken ved opbevaring eller ved blanding af sprøjtevæsken.

Planteanalyser sikrer korrekt indsats

På fabrikken i Pocklington ligger også Yaras analyselaboratorie, hvor der blandt andet analyseres jordprøver og planteprøver. En planteanalyse kan vise æringsstoftilstanden for afgrøderne, eller få afklaret om årsagen til en eventuel misvækst i et område af marken skyldes mangel på et eller flere næringsstoffer.

Yara CheckIT

YaraCheckIT.PNG