Artikler
juni 15, 2020

Øget fokus på miljø og bæredygtighed

Af: Hans Ole Carstens, jounalist

Yaras 4-punktsgaranti er landmandens sikkerhed for at kunne producere effektivt, bæredygtigt og profitabelt. Garantien giver kort sagt landmanden tryghed for, at han kan sprede gødning optimalt på sin mark, at næringsstofindholdet er afstemt danske forhold, indeholder det lovede, og at gødningen er fremstillet på den mest energieffektive metode.


Landbruget står overfor en udfordring, som ikke er oplevet før, og Yara ser det som sin opgave, i fællesskab med landbruget, at bidrage til den fremtidige fødevareproduktion på en effektiv, ansvarlig og bæredygtig måde.

– Vi vil bistå de danske landmænd med at få maksimalt udbytte på deres marker, og vi vil ligeledes stille sikkerhed for, at det også kan ske på en bæredygtig måde. Hvert gødningskorn vi producerer skal derfor være produceret ansvarligt og af højeste kvalitet, så landmændene trygt kan gødske deres marker med vores produkter, siger Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør hos Yara Danmark. 

Alle Yaras faste gødninger er derfor garanteret gennem fire kardinalpunkter for en profitabel og bæredygtig markdrift.

Yara 4 punkt_kort_2019_cmyk_DK_Ny.jpg

1. Optimal spredning 

Et af de steder, hvor man som landmand til stadighed kan optimere sin markdrift, er gennem optimal spredning, da dette er med til at sikre bedst mulige udbytte i hele marken. Yara garanterer derfor, at alle samgranulerede gødninger kan spredes optimalt på op til 36 meter med korrekt indstillet spreder. 

– Gennem samgranuleringsprocessen opnår vi en høj kornstyrke og en afstemt variation mellem små og store korn, der tilsammen skaber det gode spredebillede. Det resultat opnår vi, både gennem den proces hvormed vi producerer gødningen, men også gennem håndtering. På vores terminaler fokuseres der udelukkende på, at vores gødning håndteres så skånsomt som muligt.

– Vi forsøger at håndtere produktet færrest mulige gange, da det er afgørende for gødningens endelige kvalitet, siger Kristoffer Thomsen, Development Manager hos Yara.
Yaras gødning bliver løbende testet sammen med ledende producenter af gødningsspredere. Dette gøres gennem fuldskalatests på alle Yaras produkter med de nyeste spredere. 

– God spredning handler om at sprede så ensartet og præcist som muligt, så landmanden ikke skal bruge mere gødning end højst nødvendigt både for økonomiens skyld, men i lige så høj grad for miljøets skyld, slutter Kristoffer Thomsen.

2. Korrekt indhold

En væsentlig faktor for at gødske optimalt er, at gødningen faktisk indeholder, det man forventer, og at indholdet er afstemt de lokale forhold. Yaras gødninger er nøje afstemt de danske vækstforhold og afgrødetyper helt ned til hvert enkelt gødningskorn.

– Alle vores gødninger er samgranulerede, hvilket sker gennem en proces, hvor alle næringstofferne først smeltes sammen. Dernæst opbygges gødningskornene af mange tynde lag smelte, der således alle indeholder de næringsstoffer, som vi deklarerer vores gødning med, fortæller Jesper Ulnitz, Chefagronom hos Yara, hvortil han tilføjer:

– Alt vores gødning er underlagt strenge interne kvalitetskontroller, både i produktionsprocessen og under transporten, ligesom vores gødninger løbende udtages til kontrol ved Landbrugsstyrelsen som alle andre i branchen. Her kan vi med stolthed konstatere, at indholdet i vores sække i 99 procent af tilfældene stemmer overens, med det vi lover. Det er ret unikt i branchen, hvor der typisk ses afvigelser i 20 - 25 procent af stikprøverne.

De mange kontroller gør, at landmændene, der anvender vores gødning, kan vide sig sikre på, at de får det indhold, som vi deklarerer vores gødning med. Afgrøderne skal have de næringsstoffer, som landmanden har planlagt at tildele.

3. Klima- og miljøvenlig

At gødske miljørigtigt begynder allerede ved valget af gødning, da produktets livscyklus har stor betydning for det aftryk, der efterlades på vores klode. Derfor er Yaras gødninger produceret under forhold, som sikrer et minimalt CO2-aftryk og lavest mulige indhold af tungmetaller.

– Der findes ikke en metode til at fjerne et tungmetal som cadmium fra vores fødevarer, så derfor er det vigtigt, at niveauet holdes lavt fra produktionen. 

– Det kan være en jungle for landmanden at vide, hvordan man gødsker klima- og miljøvenligt, da forskning og lovgivningen på området hele tiden udvikler sig. Vi forsøger derfor at være på forkant, så landmændene trygt kan køre i marken med vores produkter. På CO2-området gøres der også meget for at hjælpe landmanden til at få et lavere CO2-aftryk. Dette kan du læse mere om i næste artikel. 

4. Din sikkerhed for god gødning

Yara har længe haft som mål, at alle landmænd skal føle sig sikre og i gode hænder, når de anvender Yaras gødninger. Derfor tager Yara ansvaret hele vejen fra produktudvikling, over fremstilling af gødninger i højeste kvalitet til anbefalinger for optimal anvendelse af de enkelte gødningstyper i dansk landbrug. 

– Yara har igennem mere end hundrede år udviklet gødningstyper, der er optimeret og tilpasset den danske muld og det lunefulde vejr. Den viden og erfaring er afsættet for, at vi nu kan stille sikkerhed til landmanden om, at hvis han anvender vores gødning, så er han et skridt tættere på, ikke bare at producere sine afgrøder profitabelt, men også bæredygtigt, fortæller Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør hos Yara Danmark.

 

(Artiklen er redigeret i forhold til trykte udgave, Juni 2022)