Artikler
juni 15, 2020

Kartofler og grønsager kræver korrekt tildeling af mikronæringsstoffer

Af: Erik Kjærgaard Christensen

Hos Brdr. Kjeldahl I/S på Samsø er man meget bevidste om anvendelse af mikronæringsstoffer. Man tilpasser gødningsplanen nøje efter de enkelte afgrøder og de pågældende arealer.


Er der et sted, hvor man går minutiøst op i gødskning, så er det hos Brdr. Kjeldahl I/S på Samsø. Der er rigtig meget at holde styr på, for der drives i alt cirka 750 hektar med en usædvanligt lang række af vidt forskellige afgrøder.

Hos Brdr. Kjeldahl dyrkes der en lang række af vidt forskellige afgrøder. Det drejer sig om spisekartofler, rødløg, almindelige gule løg, rødkål, hvidkål, knoldselleri, almindelig græskar og hokkaido græskar, grønne asparges og sukkermajs samt æbler og pærer. Desuden dyrkes der spinat til frø og almindelige markafgrøder som vinterhvede, vårbyg, vårhavre, vinterraps og rødsvingel.

Tager også udgangspunkt i erfaringer

– Vi fastlægger vores gødskningsstrategi for den kommende vækstsæson i december måned, fortæller driftsleder for markbruget hos Brdr. Kjeldahl, Jørgen Gylling Jensen.

– Når vi planlægger gødskningsstrategi, tager vi udgangspunkt i gødningsplanerne for hver enkelt afgrøde i den forudgående dyrkningssæson - alt sammen baseret på jordbundsanalyser, men også erfaringer, lyder det fra driftslederen.

– Ikke mindst når vi taler om kartofler, grønsager og specialafgrøder, er det uhyre vigtigt med en fuldstændig korrekt tildeling af de forskellige mikronæringsstoffer, påpeger Jens Kristian Kjeldahl, direktør og den ene af ejerne af Brdr. Kjeldahl I/S.

– Her skal der tages højde for hvilke sorter, der er tale om samt det lokale klima og jordbundsforholdene, uddyber han. 

– Vi tildeler både NPK-gødning og mikronæringsstoffer flere gange i løbet af vækstsæsonen. Det sker dels ud fra gødningsplanerne og på basis af løbende analyser af jordprøver. Sidste år havde vi for eksempel kartoffelmarker, der blev
gødsket fem gange, fortsætter Jørgen Gylling Jensen.

På denne måde sikrer vi, at der hverken over- eller undergødskes, påpeger han og fortsætter:

– Vi begynder nu selv at tage jordprøver og analyserer for nitrat. Herved får vi et billede af jordens nitratindhold i specialafgrødernes rodzone, blandt andet også i kartoflerne.

– For eksempel skal kartoflerne helst lige præcist have ”spist op” af næringsstoffer, når de høstes, da vi ikke mere må nedvisne dem, forklarer Jørgen Gylling Jensen.

– Via vores eget pakkeri har vi store leverancer til først og fremmest Netto-kæden. Her møder vi hård konkurrence fra udlandet på leverancer af kartofler og løg. Derfor er det nødvendigt for os at ramme det maksimale udbytte i disse afgrøder, påpeger Jens Kristian Kjeldahl.

Yara-gødninger er nemme at kombinere

Brdr. Kjeldahl anvender en række af Yaras gødninger i virksomhedens store markbrug.

– Når vi bruger Yara-gødninger, så er grunden, at vi er glade for deres brede produktsortiment. Ude i de enkelte afgrøder er de forskellige Yara-gødninger nemme at kombinere, så vi rammer afgrødens behov meget præcist, lyder det fra Jørgen Gylling Jensen.