Artikler
juni 15, 2020

Hvedekampen 2019

Af: Jesper Juul Ulnitz, Yara

En dyst på nettoudbytter, hvor Yara høstede det højeste udbytte på 13,1 ton pr. hektar og blev nummer 2, overgået med 7 kr. pr. hektar, i kampen om det højeste nettoudbytte.


Hvedekampen 2019 blev for tredje år i træk afholdt af VKST, der også lagde forsøgsareal til parcellerne ved Maribo på Lolland. Deltagerne var rådgivere fra VKST, planteværnsfirmaer og Yara. Alle kunne frit vælge mellem sort, udsædsmængde, gødningstype, svampebekæmpelse og udbringningstidspunkt.

Kornet blev afregnet som foderhvede, hvor der korrigeres for proteintillæg/fradrag. Der var fokus på balanceret gødskning, og der var således et fradrag eller tillæg afhængigt af, om der blev tilført mere eller mindre fosfor og kalium, end der blev høstet med afgrøden. Målet var at opnå det højeste nettomerudbytte.

13,1 ton pr. hektar kræver en god gødningsstrategi

Et udbytte på 13,1 ton pr. hektar kræver naturligvis en god gødningsstrategi, hvor alle næringsstoffer skal være til rådighed, når hveden har behov. Dette blev i Yaras gødningsstrategi sikret ved at tildele NPK-gødning med mikronæringsstoffer i de to første gødningstildelinger.

For at hveden ikke var begrænset i udvikling fra stadie 31, hvor strækningen begynder, og den virkelig skal til at gro, tildelte vi yderligere bladgødskningsproduktet YaraVita GRAMITREL med mikronæringsstofferne kobber, mangan, zink og magnesium, der alle er essentielle for kornafgrøder.

Hvedekamp 1.PNG

Kvælstofstrategi med 3 tildelinger

Et meget højt indhold af kvælstof i jorden i foråret 2019 samt en relativ kraftig hvede betød, at hvedeparcellerne blev startet moderat med 45 kg N ved vækststart medio marts.
Dette blev fulgt op med en hovedtildeling tre uger senere, hvor der i første halvdel af april blev tildelt 120 kg N.

Som tommelfingerregel skal der helst 150 - 160 kg N ud og virke inden første maj. På grund af en tidlig lokalitet på Lolland blev hovedtildelingen udført til den tidlige side.
Forventningen om et højt udbytte betød også en lidt højere tildeling. Tredje og sidste tildeling blev udført i hvedens stadie 37 - 45, hvor hveden var i begyndende skridning. På dette tidspunkt er det muligt både at hæve udbytte og proteinindhold.

Tildeling af mere end 10 kg svovl ved skridning har yderligere en positiv effekt på proteinindholdet. I kvælstofstrategien indgår kun faste gødninger, som indeholder ammonium og nitrat. Disse er effektive kvælstoftyper. I den sidste tildeling bør der vælges kvælstoftyper, hvor halvdelen eller mere af kvælstoffet er på nitratform.

N-tester bestemmer kvælstofmængden 

Når grundtildelingerne er udført, er det muligt at fastsætte kvælstofbehovet med Yara N-Tester. På denne måde blev det resterende kvælstofbehov fastsat ved den tredje tildeling. Denne metode har været medvirkende til en høj N-effektivitet og strategien har i to ud af tre år resulteret i en andenplads i Hvedekampen.

En analyse af resultaterne

En gødningsmæssig analyse af resultaterne i Hvedekampen 2019 bekræfter teorien om effektive kvælstoftyper, mikronæringsstofmangel, der kan være begrænsende for udbyttet, og hvornår hvede har behov for næringsstofferne som blandt andet fosfor og kalium. Da Hvedekampen er et resultat af mange faktorer, skal man dog være forsigtig med en sådan tolkning.

Vi kan dog konstatere, at deltagerne med de højeste udbytter alle brugte en mikronæringsstofblanding specielt sammensat til korn. Den bedste N-effektivitet blev opnået i løsninger, hvor faste gødninger med kvælstoftypen ammoniumnitrat indgik, mens der i de mindst N-effektive løsninger indgik flydende gødning. To deltagere tilførte DAP ved såning af hveden, hvilket på denne milde lokalitet ikke har bevirket et merudbytte.

Hvedekamp 2.PNG