Artikler
juni 15, 2020

Formindsk CO2-aftrykket med Yara 4-punktsgaranti

Af: Hans Ole Carstens, journalist

Der arbejdes på højtryk i landbruget med at udvikle produktionsmetoder, der kan reducere CO2-aftrykket, dog er det ikke altid klart, hvordan man bedst kan mindske sit aftryk.


Yaras 4-punktsgaranti skal hjælpe landmanden med at træffe det optimale valg, og derfor producerer Yara gødninger med lavere CO2-aftryk og udvikler beslutningsværktøjer, der kan hjælpe landmændene med at træffe klimavenlige valg. Hvis klimaudfordringerne skal løses, skal alle bidrage med det de kan, og de danske landmænd er bevidste om, at de ikke kan stå på sidelinjen, hvis klimakampen skal vindes.

Klimachef Hans Thysen fra SEGES har oplevet, at klimadagsordenen er eksploderet, og at landmændene mangler hjælp til at kunne reagere effektivt på det.

Hans Roust Thysen.jpg

– Vi har regnet os frem til, at med de virkemidler vi kan se i dag, kan vi nå halvvejs mod visionen om at være klimaneutrale i 2050. Nogle virkemidler er dokumenteret og skal udbredes mere, mens andre skal udvikles og dokumenteres. 

Derfor er der en stor rådgivningsog formidlingsopgave overfor landmændene samtidig med, at der skal sættes midler af til forskning og udvikling af virkemidler til reduktion af klimagasser fra landbruget. Det er mit klare indtryk, at mange landmænd rigtig gerne vil i gang nu, fortæller Hans Thysen, SEGES.

De rigtige støtteredskaber

Hans Thysen pointerer, at en af de ting man på nuværende tidspunkt kan gøre for miljøet er netop at fokusere på, hvordan man gøder, da udledning af lattergas fra marken er et af de steder, man kan gøre mest. Yara har særligt fokus på gødningens aftryk i produktionen og forsøger ligeledes at give landmændene de værktøjer, der skal til, for at de kan træffe klimavenlige valg på bedriften.

– Gennem udviklingen af beslutningsværktøjer til bestemmelse af markernes behov for kvælstof giver vi landmænd muligheden for både at optimere på udbyttet og samtidig sikre optimal udnyttelse af kvælstoffet. Dette er med til at sikre den højest mulige kvælstofudnyttelse, den lavest mulige udvaskning samt det lavest mulige klimaaftryk, forklarer Kristoffer Thomsen, Development Manager, Yara.

Yara har udviklet forskellige teknologiske beslutningsværktøjer, som er med til at sikre den mest optimale udnyttelse af gødningen. Atfarm, Yara N-Sensor og Yara N-Tester er nogle af de værktøjer, som netop kan give landmænd den nødvendige indsigt i markernes behov for kvælstof. Ved at tildele sin gødning optimalt, minimerer man sit CO2-aftryk, samtidig med at udbyttet optimeres.

– Det er tiltag, som vores CO2-reduktionsarbejde og udvikling af beslutningsværktøjer, der er med til at cementere vores 4-punktsgaranti. Vi udvikler os hele tiden for at give landmanden tryghed i at bruge vores gødninger, siger Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør for Yara Danmark.

 

DET KLIMAVENLIGE VALG

Det kan være svært at gennemskue hvilke tiltag og produkter, der er CO2-venlige. Derfor arbejder Yara aktivt med at nedsætte CO2-aftrykket fra deres gødninger blandt andet ved at udføre katalytisk rensning, når gødningen produceres.

Rensningen nedsætter udledningen med cirka 50 procent fra 7,1 kg CO2-ækvivalenter pr. kg N til 3,7 kg CO2-ækvivalenter pr. kg N. Dette giver landmændene mulighed for at vælge gødninger med et deklareret lavt CO2-aftryk.

– Katalysatorteknologien er udviklet for, at landbrugets CO2-aftryk kan sænkes. Vi udvikler konstant på reduceringen af vores produkters aftryk, så landmændene ikke skal tvivle på, hvorvidt vores handelsgødning er den mest klimarigtige, fortæller Kristoffer Thomsen, Development Manager hos Yara og fortsætter:

– Et af de steder hvor vi lige nu arbejder på at blive klogere på CO2 er dyrkning af maltbyg, dette gøres i samarbejde med Viking Malt. Maltbyg er interessant at arbejde med, da virksomhederne i forbrugersegmentet de seneste år er begyndt at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. 

Da handelsgødning spiller væsentligt ind på CO2-aftrykket, vil vi selvfølgelig gerne tage del i dette arbejde og i samarbejde med landmænd blive klogere på CO2-aftrykket i den enkeltes maltbygproduktion.