Artikler
juni 25, 2021

Yara biostimulanter

Af: Niels Holmenlund

Yara vil i de kommende år introducere en række Biostimulanter under fællesnavnet BIOTRYG. Bio står for biologisk og Tryg står for, at det er trygt at anvende. Det første produkt er nu på markedet under navnet YaraVita OPTITRAC (tidligere YaraVita BIOTRAC). YaraVita OPTITRAC hører til gruppen af biostimulanter indeholdende tangekstrakt (seaweed) og indeholder en blanding af næringsstoffer og ekstrakter fra tang af typen Ascophyllum nodosum. Denne sammensætning er velegnet til at hjælpe planter gennem enhver form for stress og dermed øge udbyttet og forbedre kvaliteten.


Biostimulanter bør betegnes som en forsikring

Når planter udsættes for stress som følge af tørke, overvanding, kulde, hede, høje saltkoncentrationer m.v., vil der i planterne dannes frie radikaler. Disse frie radikaler vil oxidere (ætse) plantens celler, hvormed vækst og udbytter vil blive reduceret.

Yara_LeipaLeveammaksi_3T_16 (540x300px).jpg

Forsøg og praktisk erfaring har vist, at tang af typen Ascophyllum nodosum* indeholder flere stoffer, der modvirker dannelsen af frie radikaler forårsaget af plantestress.

(*Ascophyllum nodosum også kaldet Grisetang, vokser udbredt langs kysterne i Nordatlanten og har tidligere været anvendt direkte som grisefoder. I dag indgår tangmel fra grisetang i en lang række produkter til foder, gødning og kosttilskud.)

Behandling med biostimulant skal ske inden planterne udsættes for stress. Er planterne udsat for stress inden der behandles med biostimulant vil effekten være langt mindre.

I sjældne år, hvor planter ikke udsættes for nogen form for plantestress, vil effekten af biostimulant på f.eks. udbyttet være langt mindre end i normale år med f.eks. kulde og tørke.
Behandling med biostimulant skal sammenlignes med, at man tegner en forsikring. Forsikringen tegnes mod noget, man ikke ønsker skal ske, men er uheldet først ude, vil man nødig have undværet forsikringen.
Det samme er tilfældet med biostimulant. Vi håber alle på varme og passende med nedbør men ved samtidig, at det kan ende galt både hvad angår temperatur og nedbør. Ender det med ugunstige dyrkningsforhold, betaler en tidlig behandling med biostimulant sig mange gange hjem i form af bedre vækst, udbytte og kvalitet. YaraVita OPTITRAC er en absolut billig investering/forsikring. Behandling med 1-3 liter pr. ha er oftest nok.

YaraVita OPTITRAC - indhold og fysiske egenskaber

YV Biotrac sammensætning.JPG

De organiske forbindelser, der ekstraheres fra brunalgen Ascophyllum nodosum har alle en helt unik indflydelse på planternes vækst.

Aminosyre:
Spiller en kritisk rolle for stofskifteprocesser i planter, forebygger stress og stimulerer vækst

Naturlige plantehormoner, Auxiner:
Stimulerer rodvækst og dannelse af nye rodhår

Vitaminer:
Er vigtige for alle enzymer i planter og hæmmer oxideringsprocesser i planter (virker antioxiderende)

Alginsyre:
Styrker cellevægge, stimuler vækst og forbedrer jordens luft- og vandbalance og evne til at holde på vand i tørre perioder

Polysakkarider:
Er vigtige for at reducere plantestress. Virker ved at aktivere antioxidantenzymer i plantecellerne. Polysakkarider styrker samtidig cellevæggene.

Sukkeralkoholer, Manitol:
Opretholder rette osmotisk tryk i planteceller, når planter udsættes for tørkestress.
Manitol hæmmer således stress og er samtidig energikilde for planter.
Manitol indgår samtidig i dannelse af de borkomplekser, som er vigtige for dannelse af stærke cellevægge.

Kvælstof og Nitrogen:
Ekstrakt af brunalger giver samtidig et godt tilskud af kvælstof og kalium. Begge vigtige for optimal plantevækst.

Tangekstrakt styrket med zink og bor

Tangekstrakt fra Yara, er styrket med zink og bor. Dette gør YaraVita OPTITRAC til et helt unikt produkt. Uden ekstra zink og bor opnås ikke den fulde effekt af stofferne ekstraheret fra Ascophyllum nodosum.

Zink:
Zink virker stimulerende på dannelse af de naturlige auxiner og aktiverer enzymer, som er vigtige for dannelse af proteiner. Samtidig virker zink stresshæmmende ved at indgå i det planteenzym, som danner antioxidanter i planterne.

Bor:
Bor er vigtigt at tilsætte, idet tangekstrakt, som beskrevet ovenfor, fremmer vækst og celledeling.
Uden tilsætning af ekstra bor vil cellevæksten ikke opnå den fulde styrke.
Bor er samtidig vigtig for pollendannelse.

YaraVita OPTITRAC sikrer, at sprøjter og dysser ikke tilstopper

YaraVita OPTITRAC virker bedst udsprøjtet som bladgødning. YaraVita OPTITRAC er formuleret således, at det ikke tilstopper sprøjter og dysser (se figur 1). YaraVita OPTITRAC har samme unikke egenskaber, som alle andre Yara bladgødninger (YaraVita produkter). Produktet er tilsat spredemiddel, klæbemiddel og penetreringsmiddel, som sikrer højst mulige effekt af produktet.

YV Biotrac kontra konkurrent.JPG

YaraVita BIOTRAC sammenlignet med konkurrenrende biostimulant produkt indeholdende tangekstrakt.

 

Behandling og forsøg

YaraVita OPTITRAC anvendes i dag verden over på en lang række kulturer. Anvendelse og resultater er samtidig underbygget af en lang række af forsøg.
Yara har stor erfaring med anvendelse af biostimulanter så spørg gerne til råds om forsøg, dosering og opskrift for netop din kultur. Kontakt Niels Holmenlund - se kontaktoplysninger nedenfor.