Artikler
oktober 05, 2023

Vinterkorn i efteråret 2023

Af: Jens Bach Andersen

Efteråret 2023 har budt på fine betingelser for etablering af vinterkorn. Temperaturerne har været meget høje for årstiden, og det gav basis for en hurtig fremspiring og en god efterårsvækst. Det betyder også, at der vil være et vist forbrug af næringsstoffer i efteråret. Dette gælder ikke mindst for mikronæringsstofferne, hvor planterne nemt kan gro sig til en mangelsituation, hvis de ikke bliver hjulpet.


YaraVita GRAMITREL – en stærk løsning til korn

Til kornafgrøderne har vi udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved et højt indhold af mangan, magnesium, kobber og zink. Behovet for disse fire næringsstoffer er relativt højt i korn, hvor mangler er hyppige, hvilket ses i figur 1. Her er resultater fra 571 danske planteprøver i hvede fra årene 2018-2022 vist. Der manglede zink og/eller kobber i ca. 40 %, 25 % manglede magnesium, mens ca. 15 % manglede mangan. Med YaraVita GRAMITREL får du således en stærk løsning, når det gælder om at imødegå mangel på mikronæringsstoffer i vinterkorn. Manganindholdet i YaraVita GRAMITREL er så højt, at en behandling med 1,5 l/ha tæller som en manganbehandling, men du får en langt mere komplet løsning, hvor der også tilføres kobber, zink og magnesium, når du vælger YaraVita GRAMITREL frem for et rent manganprodukt.

figur 1

Figur 1: Andel af planteprøver med mangel på hhv. Mg, Cu, Mn og Zn fra danske planteprøver i hvede 2018-2022. Der manglede kobber og/eller zink i ca. 40 % af prøverne; magnesium i 25 % og mangan i ca. 15 % af prøverne.  

 

YaraVita GRAMITREL i danske forsøg i 2021 og 2022

YaraVita GRAMITREL blev afprøvet i en landsforsøgsserie med tre forsøg i vinterbyg i 2021. Der var stærk manganmangel i to ud af de tre forsøg, og i begge tilfælde var YaraVita GRAMITREL særdeles effektivt til at forebygge denne mangel. Det ses i figur 2, hvor resultaterne er sammenfattet. I strategien med tre kørsler er der høstet mere end 10 hkg/ha i merudbytte for behandlingen. Forsøgene understreger YaraVita GRAMITRELs potentiale som bredspektret mikronæringsprodukt med sikker manganvirkning, jf. figur 2.

figur 2

Figur 2: Forsøg med YaraVita GRAMITREL i vinterbyg i 2021 med fem forskellige strategier. Der er tildelt 1,5 l/ha i hver kørsel. Uddrag af landsforsøg.

 

I 2022 blev der ligeledes gennemført tre forsøg i vinterbyg. Her blev to af de fem strategier fra 2021 gentaget, og igen var der merudbytter, men dog ikke på niveau med 2021. Det skyldes formodentlig, at der heller ikke blev registreret manganmangel i samme omfang som i forsøgene i 2021. For begge år gælder, at det ser ud til at være behandlingen i november, der giver den største effekt, men også at den ikke kan stå alene. Det er derfor vigtigt at udføre en behandling lige op til vinter.  Resultaterne ses i figur 3.

figur 3

Figur 3: Merudbytter ved YaraVita GRAMITREL strategier i vinterbyg 2022. Der er tildelt 1,5 l/ha i hver kørsel. Uddrag af landsforsøg.

 

Anbefaling til efteråret

I praksis anbefaler vi, at du giver 1-2 liter YaraVita GRAMITREL 1-2 gange i løbet af efteråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og du er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. Den nøjagtige dosering og antallet af behandlinger vil afhænge af de lokale forhold, idet let jord, tørre forhold og højt reaktionstal alle er faktorer, der øger doseringsbehovet, mens tidlig såning alt andet lige vil øge behovet for at gentage behandlingen. Desuden skal man være opmærksom på, at vinterbyg erfaringsvis er mere følsom end rug og hvede.

 

Tjek din blanding med Yara TankmixIT

Det er væsentligt at kunne blande sin mikronæring med planteværn, så man kan udnytte de i forvejen planlagte kørsler, og således komme ud flere gange i sæsonen. Mikronæringsstofferne har nemlig dårlig mobilitet i planten og bør derfor tildeles ad flere omgange, så de nye skud altid er forsynet. Med appen YaraTankmixIT kan du kontrollere, om en planlagt blanding fungerer i praksis, og hvis din planlagte blanding ikke fremgår af appen, kan du nemt og hurtigt rekvirere en test. Du kan også læse blandingsforholdene på tankmix.com