Artikler
maj 02, 2018

Tildelingsstrategi for hvede

En optimal kvælstofstrategi skal passe med hvedens behov gennem vækstsæsonen. Den første gødning gives til at sikre behovet ved vækststart og buskningen.


I tabel 1 er vist danske forsøg hvor det ses at de parceller som modtog mest kvælstof ved første tildeling (1, 4 og 6) gav højest udbytte. Formålet med de to første tildelinger at opbygge en tilpas bladmasse hurtigst muligt, så der kan opfanges mest muligt af solens lys til at producere udbyttet. Tredje tildeling gives sidst i strækningen for at sikre at bladmassen holdes grøn længst muligt og der også er kvælstof til rådig til at indlejre nok protein i kernerne.

Som det har været med de danske underoptimale kvælstofnormer har man i forsøgene set udbytte tab ved at give gødningen sent, altså i den sidste del af strækningen. Dette skyldes, at hvis man flytter noget af kvælstoffet fra de tidlige tildelinger er bladmassen underoptimalt udviklet når vi når skridning og bladmassen er færdigudviklet.

I tabel 1 ses det også, at der kun har været små og ikke signifikant sikre merudbytter for at udsætte anden tildeling fra ultimo april til medio maj, eller at tredele gødningen. Hvis der med ny lovgivning bliver muligt at tildele kvælstof nær det økonomisk optimale er der gødning nok til at optimere på tildelingen ved at give en senere tildeling. På denne måde kan man både optimere på udbytte og protein.