Artikler
marts 21, 2022

Pas på din raps med YaraVita® BRASSITREL PRO™

Af: Jens Bach Andersen

Dette forår har budt på klimatiske forhold, der giver meget stor risiko for bormangel i raps. Først fik vi en rekordvåd februar, hvilket uundgåeligt har ført til udvaskning af bor på de lettere jorde. Så fulgte en tør marts, hvilket betyder, at den bor, der måtte være tilbage i jorden, bliver svært optagelig. Derfor må det forventes, at der vil være god økonomi i at dække sin raps ind med bor i år. Det gælder ikke mindst på de mere sandede jorde, samt jorde med højt reaktionstal.


Fra Yara anbefaler vi, at man imødegår mangel på bor og øvrige mikronæringsstoffer i raps med 2 L YaraVita BRASSITREL PRO snarest. I tilfælde med stærk bormangel eller høj risiko for bormangel kan der tilsættes yderligere 1 L YaraVita BORTRAC. Behandlingen følges op med 2-4 L YaraVita BRASSITREL PRO i strækningsfasen, eventuelt delt i to behandlinger. Herved får planterne dækket deres fulde behov for bor og molybdæn, og der tilføres desuden mangan, magnesium, og calcium. Det betyder, at planterne er dækket godt ind på de næringsstoffer, hvor mangel er mest sandsynlig.

 

YaraVita® BRASSITREL PRO™ - mikronæring specielt udviklet til raps

YaraVita BRASSITREL PRO er udviklet specielt til raps og indeholder blandt andet en stor mængde bor, som raps er meget følsom for mangel på. Bor optages via vandtransport ind i planten, hvorfor bormangel ofte ses under tørre vækstbetingelser. Endvidere er der også en risiko for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst, hvorfor mangel kan opstå. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal. Udbredt bormangel giver tydelige visuelle symptomer. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring, se billeder nedenfor.

Udover bor indeholder YaraVita BRASSITREL PRO magnesium, der er et centralt molekyle i klorofyl og dermed har stor indflydelse på fotosyntese-effektiviteten, mangan der bl.a. modvirker oxidativt stress, molybdæn der spiller en central rolle i de enzymer, der omsætter kvælstof i planten, og calcium der stabiliserer cellevæggene.

image0esb.png
Vækstrevner i raps som følge af bormangel
blobid2.png
Deforme blade som følge af bormangel