Artikler
maj 02, 2018

Øget udvaskning?

Den generelle opfattelse af sammenhængen mellem kvælstoftildeling og udvaskning har været at udvaskningen stiger lineært med et stigende input af kvælstof.


Den generelle opfattelse af sammenhængen mellem kvælstoftildeling og udvaskning har været at udvaskningen stiger lineært med et stigende input af kvælstof. Skara Universitet i Sverige har i samarbejde med Yara Sverige lavet et stort treårigt projekt hvor udvaskningen ved forskellige kvælstofniveauer er målt med sugeceller. Disse forsøg viser tydeligt at udvaskningen kun stiger svagt op til det økonomisk optimale N-niveau, men når dette niveau overskrides stiger udvaskningen markant. Dette viser vigtigheden af at vi bliver bedre til at ramme det optimale N-niveau i den enkelte mark.

Der kan læses mere om det svenske projekt ved at klikke her. Projektet er på engelsk og er udgivet i samarbejde International Fertilizer Society (IFS).