Artikler
maj 11, 2018

Næringsstoffernes rolle i hvedens forskellige vækstfaser

I hver af hvedens vækststadier spiller de forskelllige næringstoffer en specifik rolle. Du kan her få en indblik i disse roller.


Næringsstoffernes rolle i hvedens forskellige vækstfaser
Næringsstoffernes rolle i hvedens forskellige vækstfaser

Strækning

 • Kvælstof for store blade, hurtig vækst og udvikling.
 • Fosfor til at forsyne energi til til vækst og udvikling.
 • Kalium til plantens vandregulering og struktur.
 • Svovl for udbytte og kvalitetsforbedringer.
 • Mangan for dets rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.
 • Zink for ensym reaktioner, kvælstof metabolisme og protein syntese.
 • Kobber for ensym aktivitet, klorofyl produktion og sæd produktion.

Faneblad og kernefyldning

 • Kvælstof for højere afkast gennem bladvarighed, korn der overlever, kornstørrelse og proteinindhold.
 • Magnesium for de grønne blades varighed.
 • Fosfor for ommobilisering af tørstof hvilket skaber højere afkast.
 • Bor til pollens levedygtighed.

Etablering

 • Kvælstof for tidlig vækst.
 • Fosfat til at forsyne energi til den tidlige vækst og udvikling - især for rødderne.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiskeproteiner og ensymer.
 • Zink for ensym reaktion, tidlig vækst og styrke.

Buskning

 • Kvælstof til bladenes udvikling og størrelse, hvilket øger antallet af blade per plante.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.

Billeder af de forskellige vækstfaser

           Forlængelse af stængelen                            Faneblad og kernefyldning

                        Etablering                                                      Buskning