Artikler
maj 02, 2018

Kvælstofeffektivitet

En høj kvælstofeffektivitet er vigtig for at opnå en god økonomi i marken og for at give den mindste påvirkning af miljøet.


Kvælstofeffektiviteten er bestemt af mange faktorer, men grundlæggende kan man sige at faktorer som påvirker udbyttet influerer på effektiviteten. Alle de ting man gør i marken, som øger udbyttet, øger også kvælstofeffektiviteten ved en given kvælstofmængde. Derfor skal man sørge for at marken er afbalanceret med fosfor, kalium og alle de andre næringsstoffer, men også at vækstregulering, svampebekæmpelse og alt andet som driftslederen er herre over, er optimeret.

Kvælstofeffektivitet kan gøres op på mange måder. En ekspertgruppe under EU en har fastlagt en måde at opgøre kvælstofeffektivitet, som er den metode vi vil anvende på vores forsøg og undersøgelser. Med denne måde er det muligt relativt simpelt at sammenligne kvælstofeffektivitet mellem forsøg, marker eller lande. Mere om denne model her.

I det næste skal det handle om optimering af kvælstofeffektiviteten ved at tildele den optimale mængde til de forskellige marker med forskellige behov, men også inden for den enkelte mark hvor der også kan være store forskelle på behovet.

I Danmark er de mængder man kan give bestemt af lovgivningen via kvælstofnormerne som i en del år lå i gennemsnit omtrent 20 % under økonomisk optimalt. Derfor har langt de fleste marker været underforsynet med kvælstof som naturligt har givet en god kvælstofeffektivitet, da kvælstof har været den absolut begrænsende faktor i de fleste marker. Vi har dog været dygtige til at optimere udbyttet på trods, men det har betydet at vi har set det ske på bekostning af proteinindholdet.

Med den nye landbrugspakke er kvælstofnormerne nu på økonomisk optimalt niveau i gennemsnit. Dette betyder at det nu er endnu vigtigere at holde en høj kvælstofeffektivitet.

Kan vi ikke opnå en god kvælstofeffektivitet stiger kvælstofoverskuddet, som efterfølgende kan lede til en øget udvaskning. Nye svenske forsøg har vist, at først når der gødes over det økonomisk optimale niveau stiger udvaskningen problematisk. Det og meget mere inden for N-effektivitet kan du læse om i artiklerne under Aktuelt.