Artikler
juli 27, 2020

Molydæn behov

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.


Molydæn behov
Molydæn behov

Rutinemæssigt blev der udtaget planteprøver i de udførte strategier i vinterraps projektet + 1ton. Resultaterne viste alle et lavt eller meget lavt indhold af molybdæn og i parceller hvor der er tilført molybdæn ved bladgødskning (se nederst i dokumentet). Dette gav anledning til at overveje gødningsstrategien og til at se på om der er andre faktorer, der kunne være påvirkende til dette.

Molybdæn er især vigtig i korsblomstrede afgrøder, såsom kål og raps, hvorfor tilførsel og tilgængelighed altid bør sikres via bladgødskning. Dette kan for eksempel ske med YaraVita Brasitrel Pro, der er specielt udviklet til raps og andre korsblomstrede afgrøder.

Svovl virker antagonistisk på optagelse af molybdæn.

Raps har et relativt stort behov for svovl (30-40 kg S pr ha). Desværre kan svovltilførsel virke antagonistisk på optagelsen af molybdæn. Således vil en øget tilførsel af svovl medføre en mindre tilgængelighed af molybdæn. Dette fremgår blandt andet af en forsøgsserie som Yara gennemførte for et par år siden i England - se figur 1 og 2, hvor det ses at molybdænindholdet i vinterraps og vinterhvede falder markant som følge af tilførsel af svovl. En gødningsstrategi i vinterraps, hvor der tilføres 30-40 kg S pr ha bør således også indeholde en bladgødningsstrategi for molybdæn, således at der ikke opstår risiko for at svovl fortrænger molybdæn.

Molybdæn i vinterraps

Hvad viser Forsøgene

På vores forsøgsstation «Kotkaniemi» i Finland er der i 2013 udført forsøg med YaraVita Brassitrel Pro i vårraps. Resultaterne viser en god effekt af Brassitrel Pro. Forsøgsserien bestod af fire forsøg, som var placeret på lerjord med et reaktionstal på 7,2. Behandlingen med 3 liter Brassitrel på rapsens rosetstadie medførte et merudbytte på 7,4 procent. Endvidere steg olieindholdet fra 44,7 til 45 %.

Resultater og Tolkning

Resultater og tolkning af planteanalyser for strategier i + 1 ton parceller 2015 – uddrag. Planteanalyserne er udført via Yara Analytical service. Tolkning og forslag til afhjælpning er ligeledes angivet.

+ 1 ton Raps, Standardstrategi Sanderumgård, Fyn

+ 1 ton Raps, + 1 ton-strategi Sanderumgård, Fyn

+1 ton Raps, Standardstrategi Jens Anders, Kolding

+1 ton Raps, Standardstrategi Jens Anders, Kolding

+ 1 ton Raps, Standardstrategi, Nørregaard

+ 1 ton Raps, Standardstrategi, Nørregaard