Artikler
juli 27, 2020

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (mo)
Molybdæn (mo)

Molybdæns rolle i planter

  1. Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten forhindrer opkoncentraering af nitrat i bladene.
  2. I kløver er molybdæn et vigtigt næringsstof i forbindelse med fikseringen af nitrogen i rødderne.
  3. Molybdæn er også involvert i elektrontransport reaktioner og indgår i flere enzymer i plantevævet.
  4. Videre er molybdæn vigtig for pollendannelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på at i forhold til andre næringsstoffer behøves molybdæn kun i meget små mængder. Er der påvist molybdænmangel bør dette korrigeres med bladgødskning (YaraVita Brassitrel Pro). Ved bladgødskning bør man tilføre 15-60 g/ha.

Molybdæns rolle i jorden

Molybdæn er det eneste mikronæringsstof hvor tilgængeligheden øges ved stigende reaktionstal. På trods af at man sjælden kan måle molybdænmangel i neutrale og basiske jorde, kan molybdæn danne komplekse forbindelser med aluminium, jern og mangan. Dette problemet er størst i jord med reaktionstal under 6,0. Molybdentilførsel til jord bør være i størrelsesorden 50-120 g/ha.

Et højt fosfor indhold i jord kan reducere tilgængeligheden af molybdæn. Molybdæn konkurrerer også med svovl (sulfat) i forbindelse med optagelse i planteroden. Kraftig svovl gødskning kan derfor reducere optagelse af molybdæn.

Mangelsymptomer

  1. Da molybdæn er assosiert med kvælstof vil planter med Mo-mangel ofte have symptomer som ligner kvælstofmangel. Planter vil have en svag vækst med lysegrønne blade. Molybdæn er relativt mobilt i plantene, og vil symptomer ses derfor først på de ældre blade. Kraftig molydænmangel medfører lyse partier mellem bladnerverne og kloroser i bladranden.      
  2. Mangelsymptomer er mere almindelige i olie- og bælgafgrøder end i korn.

I modsætning til de fleste mikronæringsstoffer er molybdæn mobilt i planten. Man kan derfor finde mangelsymptomer både i yngre og ældre blade.