Artikler
april 03, 2024

Mikronæring til raps - YaraVita BRASSITREL PRO

Af: Jens Bach Andersen

Dette forår har budt på klimatiske forhold, der giver meget stor risiko for bormangel i raps. Vi fik en rekordvåd januar, og den næstvådeste vinter nogensinde. Det har uundgåeligt ført til udvaskning af bor på de lettere jorde. Derfor må det forventes, at der vil være god økonomi i at dække sin raps ind med bor i år. Det gælder ikke mindst på de mere sandede jorde, samt jorde med højt reaktionstal.


Bormangel i raps
Bormangel i raps

Fra Yara anbefaler vi, at man imødegår mangel på bor og øvrige mikronæringsstoffer i raps med 2 l YaraVita BRASSITREL PRO snarest, også selvom man eventuelt har givet bor og mangan i det tidlige forår. Behandlingen følges op med 2 l YaraVita BRASSITREL PRO efter 2-3 uger. Herved får planterne dækket deres fulde behov for bor og molybdæn, og der tilføres desuden mangan, magnesium, og calcium. Det betyder, at planterne er dækket godt ind på de næringsstoffer, hvor mangel er mest sandsynlig.

 

YaraVita BRASSITREL PRO - mikronæring specielt udviklet til raps 

YaraVita BRASSITREL PRO er udviklet specielt til raps og indeholder blandt andet en stor mængde bor, som raps er meget følsom for mangel på. Bor udvaskes let, så på sandede jorde vil der næsten altid være mangel efter en våd vinter som i år.

Bor optages via vandtransport ind i planten, så selvom jordpuljen skulle være intakt på de lidt bedre jorde, vil en eventuel udtørring af jorden svække optaget. Derfor kan man se bormangel under tørre vækstbetingelser i marker, der teoretisk set skulle have en jordpulje at tære på.

Endvidere er der også en risiko for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst, hvorfor mangel kan opstå. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal. Udbredt bormangel giver tydelige visuelle symptomer. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring, se billeder nedenfor.  

Udover bor indeholder YaraVita BRASSITREL PRO magnesium, der er et centralt molekyle i klorofyl og dermed har stor indflydelse på fotosyntese-effektiviteten, mangan der bl.a. modvirker oxidativt stress, molybdæn der spiller en central rolle i de enzymer, der omsætter kvælstof i planten, og calcium der stabiliserer cellevæggene. 

Bormangel – symptomer

Udbredt bormangel giver tydelige visuelle symptomer. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring, se billeder nedenfor.

 

Figur 1: Vækstrevner i raps som følge af bormangel

 

Figur 2: Deforme blade som følge af bormangel