Artikler
marts 22, 2023

Mikronæring til korn - YaraVita GRAMITREL

Af: Jens Bach Andersen

Lange dage med lysindstråling, kolde nætter og afgrøder i begyndende vækst er den perfekte cocktail til at udløse manganmangel – og derfor ser vi lige nu udbredt manganmangel.


Manganmangel i hvede
Manganmangel i hvede

Lange dage med lysindstråling, kolde nætter og afgrøder i begyndende vækst er den perfekte cocktail til at udløse manganmangel – og derfor ser vi lige nu udbredt manganmangel, jf. figur 5. Der er mange midler på markedet til afhjælpning af manganmangel, men der er kun ét, som effektivt afhjælper manganmangel og SAMTIDIG tilfører de øvrige kritiske mikronæringsstoffer i korn – zink og kobber - i en forsvarlig mængde. Vi anbefaler derfor, at alle vinterkornsmarker tilføres 1-2 L YaraVita GRAMITREL snarest muligt.    

 

imagepp60n.png
Figur 5: Klassisk manganmangel i hvede. Forageren har mere komprimeret jordstruktur og påvirkes derfor ikke.  

 

Risikofaktorer for manganmangel

Der er mange faktorer som kan udløse manganmangel. Løs, tør og sandet jord, samt højt reaktionstal er alt sammen noget som øger sandsynligheden. De nuværende klimatiske forhold med høj lysindstråling og længere og længere dage i kombination med kolde nætter, sætter gang i plantevæksten, uden at forsyningen fra rødderne helt kan følge med. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt se manganmangel på stort set alle jordtyper, og alle bør være opmærksomme på manganforsyningen til deres vinterkorn.   

 

Bag om YaraVita GRAMITREL 

YaraVita GRAMITREL er udviklet til kornafgrøderne og er kendetegnet ved at højt indhold af mangan, kobber og zink. Behovet for disse tre mikronæringsstoffer er relativt højt i korn, og mangler er hyppige. Med YaraVita GRAMITREL laver du en målrettet afdækning mod mangel af netop disse tre mikronæringsstoffer, samt makronæringsstoffet magnesium, der bl.a. er centralt for klorofyldannelse og dermed fotosyntese.  

Vi anbefaler, at man giver 1-2 liter YaraVita GRAMITREL 2-3 gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og man er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. Den første tildeling skal ske ved vækststart, så man er sikret mod manganmangel, der ofte optræder meget tidligt. Med en dosering på over 1 L/ha tæller YaraVita Gramitrel fuldt ud som en manganbehandling.  

YaraVita GRAMITREL er afprøvet i et en lang række af landsforsøg og demoer gennem flere år. Konklusionerne herfra ligger i god tråd med teorien bag produktet.  

YaraVita GRAMITREL giver en god forsikring mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed vil mangle. Senest er produktet afprøvet i landsforsøg vinterbyg i 2021 og 2022. Resultaterne herfra er overbevisende med merudbytter på over 20 hkg/ha i enkeltforsøg, jf. figur 6 og 7. Disse forsøg understreger, at YaraVita GRAMITREL ikke er til at komme udenom, hvis man vil have en ordentlig strategi for mikronæring i kornafgrøder.   

 

imaget1u6f.png
Figur 6: Merudbytte i vinterbyg ved forskellige strategier med YaraVita GRAMITREL 2021. Der er høstet op til 11,7 hkg/ha i merudbytte som gennemsnit over 3 landsforsøg, og 22,5 hkg/ha i merudbytte i enkeltforsøg (ikke vist i figur). Forsøgene er statistisk sikre. Kilde: Landsforsøgene 2021.

 

imagegnq7f.png
Figur 7: Merudbytte i vinterbyg ved forskellige strategier med YaraVita GRAMITREL 2022. Der er høstet op til 1,8 hkg/ha i merudbytte som gennemsnit over 3 landsforsøg, og 5,1 hkg/ha i merudbytte i enkeltforsøg (ikke vist i figur). Kilde: Landsforsøgene 2022