Artikler
februar 15, 2022

Kalibrering af måleudstyr

Af: Niels Holmenlund

Januar og februar måned kan være mørk og kold, og det kan være svært at forestille, at foråret venter lige rundt om hjørnet, men det gør det! Pludselig er forårstravlheden over os, og så er det for sent af få maskiner og udstyr bragt i orden.


Kalibrering af måleudstyr
Kalibrering af måleudstyr

Stille vinterdage kan bl.a. bruges til få kontrolleret og kalibreret diverse måleudstyr. Husk at det er vores måleudstyr, der danner basis for rette gødningsstrategi, vandingsstrategi, klimastyring og meget mere. Er de målte værdier ikke i orden, starter vi en ny sæson på et forkert grundlag.

pH-målere

pH- målere hører til de måleinstrumenter, der oftest skal kalibreres. Elektroden bør renses og vaskes i destilleret vand og herefter kalibreres ved både pH 4 og pH 7. Brug aldrig kalibreringsvæske, der har været anvendt tidligere. Har man ikke mere kalibreringsvæske skal nyt købes hjem.

Husk at pH-elektroder aldrig må tørre ud.

Nye kalibrerede pH-målere giver en meget præcis pH-værdi, men oftest behøver man blot at vide, om pH er for lav (under 5), for høj (over 6,5) eller ok (5,3-6,2). Hertil er pH-strips velegnet, og disse kræver ingen kalibrering. pH-strips bør opbevares tørt og køligt og gerne i køleskab. Køb nye hjem nu, så du har på lager til sæson 2022.

ph-måler.JPG
pH-måler
pH-strip.JPG
pH-strip

Ledningstalmåles i mS/cm (milliSimens pr. cm). Kontrolvæsker kan købes med forskelligt ledningstal. Man bør vælge den kontrolvæske, der er tættest på det ledningstal, man oftest har i dyrkningsmediet. Temperaturen på kontrolvæsken skal ligge tæt på 20 grader under kalibreringen. Brug aldrig kalibreringsvæske, der har været anvendt tidligere. Har man ikke mere kalibreringsvæske skal nyt købes hjem.

Måleudstyr til måling af vandindhold i dyrkningsmediet.

Der findes at stort udvalg af måleudstyr til måling af vandindhold. Bl.a. kan nævnes tensiometer og water content meter.
Fælles for alle er, at de skal kontrolleres og kalibreres. Find manualerne frem og få det gjort nu.

EC-måler.JPG
EC-måler
Tensiometer.JPG
Tensiometer

Klimasensorer:

Til styring af klima i væksthuse og tunneller findes en række sensorer. Disse skal alle måle rigtigt og være velholdte. Mange basale fejl skyldes sensorer, der viser fejl. Den optimale løsning på dette er, at lave en aftale med leverandøren af klimacomputer og -udstyr om, at de kommer på besøg og gennemgår udstyret. Følgende skal gennemgås:

 • Temperaturfølere
  • Rumtemperatur
  • Rørtemperatur
  • Rodtemperatur
 • Fugtighedsfølere
  som minimum skal det kontrolleres, at væger fortsat er fugtige, og der er fyldt vand på.
 • CO2-sensorer
 • Ventilation
  Åbner og lukker luftvinduer som de skal
 • Lyssensorer
  Det er meget vigtigt, at der måles den rette indstråling, idet indstrålingen har indflydelse på en række faktorer
  • Vanding
  • Ledningstal
  • Temperatur
  • Ventilation
  • Rørtemperatur
  • m.m.
  Solarimeter.JPG
  Solarimeter

Som minimum skal lyssensorer vaskes og rengøres inden sæsonstart.
Husk at godt begyndt er halvt fuldendt.

Rigtig god dyrkningssæson 2022.