Artikler
april 05, 2024

Chelater

Af: Niels Holmenlund

Chelat er det græske ord for klo. Chelater er komplekse molekyler oftest af organisk natur. I gødningssammenhæng er chelatet det molekyle, der fastholder næringsstoffer, indtil de optages af planterne. Chelatet beskytter næringsstoffet mod at udfælde i gødningsvandet, og samtidig bliver næringsstoffer på chelatform optagelig i et bredere pH område.


Chelater

Chelat/klo

Figur 1: Chelat er det græske ord for klo. Chelatet er den røde klo, der fasholder næringsionen (den lilla bold)

Hvilke næringsstoffer er oftest på chelatform

I gartneri sammenhæng benytter vi chelater i sammenhæng med mikronæring. Der er tale om de 4 metaller; jern, mangan, zink og kobber. Specielt når det gælder disse fire næringsstoffer, beskytter chelatet mod udfældning, og næringsstofferne bliver optagelige i et bredere pH-område.
Når det gælder gødevanding, er det obligatorisk, at jern tilføres på chelatform, Tilføres jern ikke på chelatform, vil jern øjeblikkeligt bundfældes som tungt opløseligt jernsulfat. Således vil jernet ikke være tilgængeligt for planterne, og der vil hurtigt opstå jernmangel.
Købes færdigblandet mikro, hvor alle seks mikronæringsstoffer indgår, er jern, mangan, zink og kobber altid på chelatform. Yara anbefale YaraTera Rexolin APN som færdigblandet mikro. (se også nyhedsbrevet ”Mikronæring”).
Enkelte gartnerier vælger selv at blande mikronæring. Vælger man selv at blande mikro, anbefaler Yara ikke kun at købe jern på chelatform, men at mangan, zink og kobber også købes på chelatform.
Mangan, zink og kobber kan købes og tilføres på sulfatform, men dette frarådes, idet mangan, zink og kobber herved vil konkurrere med jern om pladsen i chelatet. Se figur 2. En del at jernet vil blive ”skubbet” ud at chelatet og udfælder med sulfat. Dyrt købt jern går til spilde, og dryp/vandingssystemer risikerer at blive tilstoppet af jernsulfat.

What replaced iron

Figur 2:  Vælger man selv at blande mikro, anbefaler Yara ikke kun at købe jern på chelatform, men at mangan, zink og kobber også købes på chelatform. Mangan, zink og kobber kan købes og tilføres på sulfatform, men dette frarådes, idet mangan, zink og kobber herved vil konkurrere med jern om pladsen i chelatet.

 

Tilsættes mangan, zink og kobber som sulfat og jern på chelat, ses det, at allerede ved pH 5,5 er alt mangan, zink og kobber nu på chelat from. Disse tre metaller har slet og ret taget chelat fra jern. Jern på chelatform er samtidig reduceret, og jern er udfældet som jernsulfat. Havde mangan, zink og kobber fra starten været på chelatform, ville jern have været stabilt i sin chelatform også ved stigende pH.

Chelattyper

Når det gælder chelater til vores mikronæring, er der flere chelater at vælge imellem. For optimal effekt af mikronæring er det meget vigtigt, at det rette chelat vælges. Når det gælder mangan, zink og kobber, er det meget enkelt. Det bedste chelat er EDTA, og stort set alle producenter af mikro anvender dette chelat.
Når det kommer til jern, er det atter mere kompliceret. Jern kan cheleteres på EDTA, HEDTA, DTPA, EDDHA og HBED.
For år tilbage blev jern cheleteret på EDTA og HEDTA, men i dag er de fleste producenter af mikronæring skiftet til at anvende DTPA. Grunden til dette fremgår tydeligt af figur 3. DTPA chelat er, modsat til de andre to chelater, stabilt helt op til en pH på ca. 7. Prisen på DTPA er fornuftig, og de fleste producenter anvender DTPA-jern.
Kvaliteten på DTPA kan dog variere meget. Visse DTPA-jern kan være urene og visse kan indeholde uønsket natrium (Na). Såvel Yaras mikroblanding (YaraTera Rexolin APN) som Yaras rene DTPA (YaraTera Rexolin D12, 11.6 % DTPA) er helt rene og frie for natrium.

 

Figur 3: Figuren illustrerer, at DTPA-jern (YaraTera Rexolin D12) er langt mere stabilt, op til pH 7, end de tidligere EDTA-jern og HEDTA-jern

 

Jernchelat som forsikring mod jernmangel

Jern kan også cheleteres på EDDHA 6 % eller HBED 6 % jernchelat. Disse er dyre jernchelater og bør ikke anvendes som den generelle jerngødning men som et supplement til DTPA-jern.
Disse jernchelater betegnes også som ”rødt jern”. Chelaterne har fået dette navn, idet de farver gødningsvandet helt rødt.
Chelattyper som EDDHA og HBED er meget stabile chelater og er tilgængelige for planter i et pH-område fra 3 til 10. Samtidig optages de let af rødder selv under ugunstige forhold.
Tilføres 10 % af den ønskede jernmængde som f.eks. EDDHA-jern, er man rigtig godt ”forsikret” mod jernmangel. Anbefalet dosering er ½ kg EDDHA 6 % jernchelat pr. 100.000 liter gødningsvand.
Som EDDHA 6 % jernchelat sælger Yara ”YaraTera Rexolin Q48”. Vi anbefaler EDDHA jernchelat når:

  • plante- og frugttilvæksten er ekstrem hurtig
  • rødderne er stressede
  • rødderne bliver ældre
  • pH er for højt eller for lavt
  • høj eller lav temperatur i væksthusene er høj
  • god gartnerpraksis blot svigter - for selv den bedste!

Kontakt gerne Yara for yderligere råd og vejledning om anvendelse af chelater

Niels Holmenlund, Yara