Artikler
oktober 31, 2018

Forbedring af energiindholdet i fodermajs

Kvælstoftilførslen skal være høj nok til at maksimere plantens vækst og samtidig sikre en god proteinoptagelse i både foder- og fødevare-afgrøder. Overdreven anvendelse af kvælstof kan dog medføre voldsom bladvækst og betyde en større del blade og stængler i forhold til majskolber. Som et resultat heraf kan majsens stivelsesindhold være mindre og udbyttet være reduceret.


Forbedring af energiindholdet i fodermajs
Forbedring af energiindholdet i fodermajs

Fosfor

Optagelse af fosfor fra jorden fortsætter efter at majskernene begynder at udvikle sig og ved majsens fulde udvikling vil 70% af plantens fosfor sidde i kernerne. Her har det en direkte effekt på kernernes proteinindhold. Ved de senere vækststadier, øger fosfor kernernes udvikling og fremskynder plantemodningen.

Kalium

Kalium øger råproteinindholdet i fodermajs.

Zink

Zink er en essentiel komponent i ensymer, som er involverede i plantens forbrænding af kulhydrater og proteinproduktion. Derfor vil en dårlig zinkforsyning reducere væksten og stivelsesindholdet i majsplanten.

Bor

Der er tegn på at bor øger stivelsesindholdet i fodermajs og dermed hjælper til en forbedring af energiindholdet.