Artikler
maj 22, 2024

Det er tørt - YaraAmplix Optitrac kan gøre planten mere robust

Af: Jens Bach Andersen

Mange afgrøder er kommet, eller er ved at komme, ind i en tørkesituation, og her er en forebyggende behandling med biostimulanten YaraAmplix Optitrac oplagt. Sidste år havde vi lignende forhold, og da lavede vi demoer i vårbyg med merudbytter på gennemsnitligt 165 kg/ha. Desværre kom vi lidt for sent ud i forhold til tørken, og vi forventer at kunne få større merudbytter med bedre timing. Vi anbefaler derfor 2 l YaraAmplix Optitrac pr. ha til vinterhvede og vårsæd uvandede, sandjorde snarest muligt. Hvis de tørre forhold varer ved, gentages behandlingen efter 10-14 dage. YaraAmplix Optitrac kan købes hos DLA gruppen eller i vores webshop. I udlandet er der lavet mange forsøg med simuleret tørke, hvor YaraAmplix Optitrac har sikret fine merudbytter. Disse forsøg kan du læse om nedenfor.


Merudbytte ved induceret tørkestress i Tyskland

I 2019 lavede man et forsøg i Dülmen i Tyskland, hvor en hvedeafgrøde blev udsat for kunstig tørke i over en måned ved at overdække med telt ved regnvejr. Her gav YaraAmplix Optritrac et merudbytte på 0,53 t/ha, svarende til omkring 800 kr./ha, eller pengene ni gange igen med nuværende hvedepris, se figur nedenfor.

Udbytte ved induceret tørkestress

 

I Finland blev der i 2019 lavet forsøg med YaraAmplix Optitrac i havre. Vækstsæsonen var i forhold til normalen både varmere og mere tør, uden at der var tale om en decideret tørke. YaraAmplix Optitrac blev tildelt i strækningsfasen og ved begyndende skridning. Effekten var 5,7 pct. højere udbytte.

Merudbytter og mindre manganmangel i vinterbyg i danske landsforsøg i 2022

YaraAmplix Optitrac indgik bl.a. i et landsforsøg i vinterbyg, hvor en behandling med 3x2 l/ha medførte merudbytte på op til 8,5 hkg/ha i enkeltforsøg og 3,4 hkg/ha i gennemsnit af forsøg. Resultaterne ses i figur 1 og 2.  

I forsøgene blev der også vurderet manganmangel med PEU-testeren. I forsøget med det højeste merudbytte blev der målt udbredt manganmangel i det ubehandlede led, mens behandlingen med YaraAmplix Optitrac forebyggede manganmangel effektivt. Selvom YaraAmplix Optitrac ikke indeholder mangan, styrker produktet afgrødens vitalitet så meget, at den bliver i stand til at imødegå manganmangel effektivt, jf. figur 3.

Det er netop den store styrke ved YaraAmplix Optitrac. Planterne bliver langt bedre i stand til at imødegå stressfaktorer som næringsmangel, frost, tørke og høj metabolisk aktivitet.

 

Forsøg nr. 3

Figur 1: Behandling med 3x2 l YaraAmplix Optitrac/ha gav 8,5 hkg merudbytte/ha i enkeltforsøg i 2022. Resultatet er statistisk sikkert.

 

Gns af 3 forsog
  Figur 2: Behandling med 3x2 l YaraAmplix Optitrac/ha gav 3,4 hkg merudbytte/ha som gennemsnit af 3 landsforsøg i 2022.  

 

Manganmangel (PEU-maaling)

Figur 3: Måling af manganmangel efter behandling med YaraAmplix Optitrac. Målingen er foretaget med mangantester, hvor plantens manganstatus udtrykkes ved PEU værdi. Ved værdier under 80 har planten alvorlig manganmangel. Det ses at den ubehandlede parcel fik alvorlig manganmangel, hvilket blev forbygget ved behandlingen med YaraAmplix Optitrac.

YaraAmplix OPTITRAC – baggrund og anvendelse

Grundtanken bag biostimulanter som YaraAmplix Optitrac er at øge afgrødernes tolerance overfor stresspåvirkninger. Det sker ved at udnytte den naturlige robusthed, som råmaterialet bag biostimulanten har, og overføre den til kulturplanten. Eksempelvis er den kemiske sammensætning af algeekstrakter et udtryk for det klima, algerne har levet i. De er robuste overfor saltstress, skiftende lysindstråling og for nogle af produkternes vedkommende også overfor skiftende udtørring og oversvømmelse.

Planten ascophyllum nodosum (grisetang) lever på kanten af tidevandet og er derfor tilpasset de ekstreme forhold, det giver med skiftevis udtørring og oversvømmelse. De ekstreme livsvilkår resulterer i en kemisk sammensætning, der er ganske forskellig fra kulturplanternes. Ved ekstraktion af ascophyllum nodosum får man formuleret en del af stofferne og dermed egenskaberne ind i et produkt, der kan udnyttes af kulturplanter. Herved kan robustheden overføres, og kulturplanterne får forbedret nogle egenskaber, der før var udbyttebegrænsende.

YaraAmplix Optitrac er netop en flydende biostimulant baseret på ekstrakter fra algen Ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet. Høj metabolisk aktivitet indtræder typisk i afgrødernes strækningsvækst og frem mod blomstring. Fra målinger i kvælstofbarometeret ved vi, at det daglige kvælstofoptag i denne periode kan være på over 5 kg N/ha.

Vi anbefaler YaraAmplix Optitrac anvendt forebyggende - det vil sige før afgrøden kommer i en periode med risiko for stress. Der anvendes 1-2 liter pr. hektar fra begyndende strækning eller udsigt til tørke, og behandlingen gentages efter 10-14 dage.